19.10.2015

Tallinna koolide õpilased õpivad nüüd klassist väljas

Pealinna koolide õpilased saavad nüüd õppida ka väljaspool kooli- ja klassiruume – käimas on projekt „Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Tallinna koolidele 2015/16. õppeaastal“.

Tallinna Haridusameti algatatud ja koordineeritud projekti raames saavad linnakoolide õpilased osaleda Harjumaa keskkonna- ja loodushariduskeskuste õppeprogrammides. Projektis osalevad kõik Tallinna munitsipaalkoolid, kes selleks soovi avaldasid – kokku 43 üldhariduskooli.

Programm kestab sügisest kevadeni. Näiteks 27. oktoobril sõidab välja kolm, 28. oktoobril viis kooli. Sügisene rekordpäev oli 14. oktoobril, mil sõitis välja seitse kooli.

27. oktoobril külastatakse Lahemaa looduskeskust ja Viimsi Rannarahva Muuseumi, 28. oktoobril ka Eesti Pandipakendit ja Ülemiste veepuhastusjaama. Edaspidi ammutatakse teadmisi veel Paunküla loodusmaal, Viru rabas, Muraste looduskoolis ja Tallinna Linnuklubis Paljassaarel. Murastes võetakse talvistel ja kevadistel õppepäevadel appi ka tahvelarvutid. 

Maailm meie ümber muutub pidevalt ning muutuma peab ka kool. Üha enam on hakatud rääkima muutunud õpikäsitlusest – MÕK-ist.

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul tuleb liikuda üha kindlamalt selle poole, et õppeprotsess muutuks tänapäevasemaks ning meeldivamaks nii õpilasele kui ka õpetajale. „Õpilane õpib elulises keskkonnas aktiivselt tegutsedes palju enam, kui kinnises klassiruumis fakte „pähe tuupides“. Haridusamet püüab koole õpikeskkonna rikastamisel igati toetada, seda nii vormi kui ka sisu osas, mis mõlemad on ühtviisi olulised,“ rääkis Andres Pajula. „Sama oluline – ja iga päevaga üha enam – on keskkonnahoiu temaatika. Seepärast algatasimegi projekti, mis reaalselt suurendaks õpilaste teadmisi loodusest ja keskkonnast ning samas aitaks kaasa õpikäsitluse muutusele.“

Enam kui 256 000 euroga toetas projekti Keskkonnainvesteeringute Keskus, tänu millele on uutmoodi õpe õpilastele täiesti tasuta. Rahastatakse nii õpilaste osalemine programmides kui ka bussitransporti väljapoole linna piire jäävatesse loodus- ja keskkonnahariduskeskustesse.

 

Lisainfo:

Viivi Lokk
Hariduskorralduse osakonna juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404549
viivi.lokk@tallinnlv.ee
www.haridus.ee

 

Mairi Enok
Projektijuht
Lehola Keskkonnahariduskeskuse juhataja
Lehola Keskkonnahariduskeskus
6526566, 5088654
khk@khk.tln.edu.ee
www.leholakhk.edu.ee 

 

 

Uudise rubriigid: