02.11.2016

Tallinna koolide õpilasesinduste ülelinnaline teabepäev

Tallinna Haridusamet korraldab 2. novembril 2016 Tallinna koolide õpilasesinduste teabepäeva, et suurendada õpilaste kaasatust ja osalust õpilaselu korraldamisel.

Teabepäeva eesmärgiks on koolidemokraatia ja õpilaste ettevõtlikkuse toetamine ning õpilasesinduste teadlikkuse tõstmine õpilasesinduse tööst. 

Teabepäeva teemad jagunevad kolme valdkonda:

  • õpilasesindus ja koolidemokraatia arendamine (õpilasesinduse roll koolis; õigus otsustada ja korraldada iseseisvalt  õpilaselu küsimusi; õpilaste huvide, vajaduste,  õiguste ja kohustuste eest seismine);
  • koostöö (teiste õpilasesindustega linnas, riigis, rahvusvaheliselt; direktori ja teiste  koolitöötajatega);
  • Kaasamine ja tingimuste loomine õpilasesinduse tööks (õpilasesinduse valimine; koosseis; töökorraldus; kuidas on kaasatud kooli juhtimisse; õpilasesinduse rahastamine).

Ettekandeid teevad Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor Raino Liblik, Tallinna Nõmme Põhikooli õpilane Maria Korsten jt.

Teabepäev toimub Tallinna Õpetajate Majas (Raekoja plats 14) algusega kell 15. Teabepäeval osaleb 92 õpilast. 

Ajakava: 

  • 15.00 – 15.15  Õpilasesindus, koolidemokraatia ja kaasamine, Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja
  • 15.15 – 15.35  Tallinna koolide rahulolu-uuringu tulemustest, Eesti Uuringukeskus OÜ, Riin Pärnamets
  • 15.35 – 15.55  Õpilaste roll kooli kujundamises, Katariina Sofia Päts, Tallinna Reaalkool
  • 15.55 – 16.10  Õpilasesinduse roll koolis, parim praktika, Diana Jakunina, Tallinna Pae Gümnaasium,
  • 16.10 – 16.30  Eesti Õpilasesinduste Liidu tegevusest, Andreanne Kallas
  • 16.30 – 1 6. 50 Õpilasesinduse töö koordineerimisest, motiveerimisest ja toetamisest, Maria Korsten (õpilane) ja Marge Kaldver (huvijuht), Tallinna Nõmme Põhikool
  • 16.50 – 17.10  Õpilasesinduse koostöö direktori, teiste koolitöötajatega, Raino Liblik, Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Uudise rubriigid: