29.08.2018

Tallinna koolides alustab uut õppeaastat 44 200 õpilast

Tallinna linna üldhariduskoolides alustab uut õppeaastat kokku 44 200 õpilast, neist umbes 4300 läheb esimesse klassi.

„Kooliteed alustavaid lapsi on paarisaja võrra enam kui eelmisel õppeaastal,“ ütles abilinnapea Vadim Belobrovtsev. „2005/2006 õppeaastaga võrreldes on aga esimese klassi lapsi lausa 1200 võrra enam. Tallinna üldhariduskoolide õpilaste üldarv on kerkinud sama õppeaastaga võrreldavale tasemele ning kaheksa aasta taguse madalseisuga võrreldes on õpilasi umbes 7200 jagu rohkem.“

2005/2006 õppeaastal omandas linna üldhariduskoolides haridust 44 603 õpilast, 2010/11 õppeaastal aga ainult 36 920 õpilast.

Gümnaasiumiastmes alustab Tallinnas õppetööd ligikaudu 3400 õpilast ehk umbes sama palju kui eelmise aasta septembris. Gümnaasiumiõpilaste arv on hakanud kasvama: selles astmes õpib uuel õppeaastal munitsipaalkoolides kokku 9760 õpilast, eelmisel õppeaastal oli neid 8860.

Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 300 last. Munitsipaalhuvikoolides õpib ligikaudu 7800 õpilast. Tallinna lasteaedades ja koolides töötab kokku 5680 pedagoogi.

Linnas on kokku 196 munitsipaalharidusasutust, sealhulgas 126 koolieelset lasteasutust ja 57 üldhariduskooli, sh üks lasteaed-põhikool, 12 põhikooli, 43 gümnaasiumi ja kaks täiskasvanute gümnaasiumi; lisaks kümme huvikooli, üks kutsekool (Tallinna Kopli Ametikool), Tallinna Õppenõustamiskeskus (TÕNK) ja Tallinna Õpetajate Maja.

Uudise rubriigid: