22.01.2015

Tallinna koolijuhid õpivad ennetama ohuolukordi koolis

Tallinna Haridusamet korraldab koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga jaanuaris Tallinna koolijuhtidele õppepäevad turvalisuse tagamisest koolis. Keskendutakse eelkõige hädaolukorra plaanidele ning kriisiõppuste korraldamisele.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher tõstatas hiljutises ERR-ile antud intervjuus taas päevakorda kooliturvalisuse küsimuse. Tema sõnul pole koolid hoolimata Viljandi koolitulistamise värskusest oma turvalisust parandanud.

Tallinna Haridusamet nõustub Elmar Vaheri arvamusega, et turvalisuse nimel tuleb pingutada kõigil, eelkõige koolijuhtidel. Koolijuhid on esimesed inimesed, kes ohuolukorras peavad tegema kiireid otsuseid ning kelle tegevusest nii kriisi ajal kui ka enne seda võivad sõltuda inimeste elud. On väga oluline, et koolijuhid oskaksid ohtusid ette näha ja neid hinnata ning et koolidel oleks toimiv plaan hädaolukorras käitumiseks. Seepärast otsustaski haridusamet korraldada direktoritele õppepäevad, kus keskendudakse peamiselt kriisiolukorra õppuste korraldamisele ning puudustele hädaolukorra plaanides.

Õppepäevad viiakse läbi 19., 21. ja 27. jaanuaril Tallinna Õpetajate Majas. Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) spetsialistid jagavad koolijuhtidele teavet kõrvalekalletest noorte käitumisest ning ohuteguritest (Ere Vasli, laste ja noorte psühhiaater), koostööst kooli ja politsei vahel korrakaitseseaduse vaates (Siiri Pars, PPA jurist) ning laste käitumisest Internetis (Maarja Punak, PPP veebikonstaabel). Kriisiõppustest räägib PPP kriisireguleerija Janek Laaneväli.

Kõigil Tallinna koolidel tuleb peale koolitust veel kord kriitilise pilguga oma kriisikavad üle vaadata. Politsei- ja Piirivalveamet on koolidele pakkunud ka võimalust kasutada nende abi kriisiväljaõppe korraldamisel. 

 

 

 

Uudise rubriigid: