03.05.2016

Tallinna koolijuhtide teabepäev Tallinna Kunstigümnaasiumis

Tallinna Haridusamet korraldab reedel, 6. mail 2016 algusega kell 10.00 infopäeva pealinna koolijuhtidele.

Infopäeval räägitakse päevakajalistel teemadel, nagu näiteks uussisserändajad, kaasav haridus, keskkonnaharidus ja palju muud. 

Päevakava on järgmine:  

10.00 Teabepäeva avamine

10.05 Isikute pöördumistele vastamine ning  põhiõiguste ja-vabaduste tagamise põhimõtted ning hea halduse tava (Aigi Kivioja ja Eva Lillemaa, Õiguskantsleri Kantselei)

11.00 Kuidas saab kool hakkama, kui saabub  uussisserändaja? (Maarja Merigan, Tallinna 32. Keskkooli direktor)

11.15 Vabatahtlik tugiisik kooli toetamas (Miina Alev, Tallinna 32. Keskkooli uusisserändajate tugiisik,MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus) 

11.30 kohvipaus 

12.00 Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine haridusasutustes – TEACH“ projekti tulemused ja jätkusuutlikkus (projektimeeskonna liikmed Signe Hohensee ja Natalja Vergun)

12.20 Kooliõpilastele suunatud Eesti Vähiliidu projektist „Ära suitseta, tubakas tapab" ning tantsuprojektist „Eesti- ja venekeelsete tantsupaaride maraton 2016“ (Hanno Egipt)

12.35 Rahuloluuuringu korraldamisest Tallinna koolides (Pille Hillep, OÜ Eesti Uuringukeskus)

12.55 Keskkonnahariduse põhimõtetest ning 2015/16. õppeaasta keskkonnahariduse projekti tagasiside (Signe Paas, Lehola KHK juht)

13.10 „TEA e-Entsüklopeedia" kasutamisvõimalustest õppetöö tõhustamisel (Silva Tomingas, TEA Kirjastuse juhatuse esimees)

13.25 I klassi määramise tulemustest 2016. aastal (Tanel Keres, THA)

13.35 Koolituste korraldamisest (Reili Silm, THA)

13.50 Eelarve põhimõtetest (Nele Matsutsa, THA)

 

 

Uudise rubriigid: