09.06.2016

Tallinna koolivõrgureform: kesklinna 600 uut koolikohta, Lasnamäele uus gümnaasium

Tallinna linn korraldab järgneva aasta jooksul olulisel määral ringi praegust koolivõrku. Kesklinna lisandub 600 uut põhikoolikohta, Lasnamäele tuleb uus munitsipaalgümnaasium.

9. juunil tutvustasid Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ja haridusameti juhataja Andres Pajula pressikonverentsil Gustav Adolfi Gümnaasiumis (GAG) linna plaane avalikkusele. Oma seisukohad avasid ka GAG direktor Hendrik Agur, Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasiumi direktor Juri Beljajev, Tallinna Merekalda Kooli hoolekogu esimees Mati Talvik ning Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi direktor Raino Liblik.

“Lapsed peavad saama käia kodu lähedal koolis, mida ka nende vanemad heaks kooliks peavad,” ütles Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart. “Kõige suurem on probleem kesklinnas, kus õpib väga palju lapsi, kes elavad mitte ainult teistes Tallinna piirkondades, vaid ka Tallinnast väljaspool. Probleemi üks lahendustee on uute koolikohtade loomine, eriti põhikooli jaoks. Lisaks kesklinnale loome Lasnamäele uue munitsipaalgümnaasiumi, Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi.”

“Kogu Tallinna koolivõrk vajab ulatuslikku reformi, millele täna anname oluliselt hoogu juurde,” märkis Mihhail Kõlvart. “Muutusi tuleb päris palju, kuid nende eesmärk on üks: viia ellu Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava aastateks 2013-2021. Muudatused aitavad kaasa Tallinna koolivõrgu tasakaalustamisele linna eri piirkondade ning laste ja lapsevanemate ootuste vahel. Kõige suurem kulu on Gustav Adolfi Gümnaasiumi uue algklasside maja ning Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi renoveerimine, mis kokku lähevad eeldatavalt maksma ca 10 miljonit eurot.”

“Täpsemalt liidame Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium Linnamäe Vene Lütseumiga, mis saab uue hoone,” selgitas Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. “Vana-Kalamaja kooli hoone renoveerime Gustav Adolfi Gümnaasiumi algklasside hooneks. Loome kesklinna ligi 600 kvaliteetset põhikoolikohta, millega tekib väga hinnatud ja perspektiivsesse Kalamaja piirkonda 300 täiendavat koolikohta. Tallinna Merekalda Kooli ühendame Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga, mille tulemusena vabaneb Merekalda kooli hoone. Sellest saab uus munitsipaalgümnaasium, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum.“

“Tallinna Merekalda Koolis on õpilaste arv olnud pidevas languses,” sõnas Andres Pajula. “Riigieelarveline toetus koolile sõltub õpilaste arvust ning väikese õpilaste arvuga ei ole võimalik õpetajaid kindlustada korralike koormuste ja palkadega. Õppekvaliteedi säilitamiseks ühendame Merekalda kooli Tallinna Kuristiku Gümnaasiumiga. Sügisel algava õppeaasta teisel veerandil alustavadki Merekalda kooli õpilased õppetööd Kuristiku gümnaasiumis.”  

“Eesti hariduses on tekkinud revolutsiooniline olukord – PISA testide põhjal on põhjust kogu maailma ees justkui uhkust tunda, kuid koolide tase on väga erinev: erinevate koolide põhikooli lõputunnistuste viitel on ebaühtlane kaal ning need ei mõõda õpilaste tegelikke teadmisi ja oskusi,” märkis Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) direktor Hendrik Agur. “Õpilane, kes on mõnes koolis saanud tagasisidet, et ta on viieline, ei ületa sageli gümnaasiumisse vastuvõtuks vajalikke lävendeid matemaatikas, füüsikas või isegi eesti keeles. Ka põhikooli 3. ja 6. klasside riiklike tasemetööde tulemused on kooliti liiga erinevad.”

“Tihti puudub vanematel ja õpilastel usaldus kodulähedaste koolide vastu ning nende koolide maine on madal,” ütles Hendrik Agur. “Ometi peaksid kõik koolid olema ühtlaselt head ja tugevad ning inimesed peaksid usaldama kõiki koole sarnaselt. Haridusvõrgu muudatus Tallinnas, kus tugevate ja mainekate koolide head hariduspraktikat saab kanda edasi suuremale hulgale õpilastele, on väga tervitatav. Ülekande teel heade koolide väärtuste edasikandmine koolide ühendamise või õppehoonete lisamise ning integreerimise kaudu tagab kvaliteetse hariduse kättesaadavuse korraga suuremale hulgale õpilastele.”

“GAG on valmis Vana-Kalamaja 9 õppehoone liitma oma kooliga ning sellest saab GAGi algõpetuse õppehoone,” märkis Hendrik Agur. “Vanalinnas asuv kompleks jääb progümnaasiumi kompleksiks. Logistiliselt suurt muudatust see kaasa ei too, sest oleme harjunud mitme õppehoone kasutamisega ka praegu: erinevatel aadressidel paiknevatele võimlahoonele, algklasside hoonele, tehnoloogiaõpetuse hoonele ja koolimuuseumile juurde tulev Vana-Kalamaja õppehoone kasutamine sulandub meie igapäevasesse kooliellu meeldivalt ja sujuvalt. Loomulikult on uue õppehoone kasutuselevõtt meie jaoks väljakutse – saame renoveerimise ja ümberehituse käigus planeerida kaasaegase õpikeskkonna, võtta kasutusele linnaruumi ning läheneda innovaatiliselt ruumilahendusse maja sees ja väljas.”

Ümberkorralduste kogumaksumus on üle 10 miljoni euro.

Pildid: Pressikonverents Tallinna koolivõrgu muudatuste plaanide tutvustamiseks (09.06)

Kajastused meedias:Lisainformatsioon:

Mihhail Kõlvart, Tallinna abilinnapeaE-post: Mihhail.Kolvart@tallinnlv.ee; tel: 6404104

Andres Pajula, Tallinna Haridusameti juhataja, Andres.Pajula@tallinnlv.ee; tel: 6404590

Hendrik Agur, Gustav Adolfi Gümnaasiumi direktor, Hendrik.Agur@gag.ee, tel: 5077757

 

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava 2013-2021  

 

Uudise rubriigid: