16.02.2018

Tallinna korteriühistud saavad rõdude ekspertiisiks toetust taotleda

Tallinna korteriühistud saavad taotleda toetust rõdude ja varikatuste ehitustehnilise ekspertiisi teostamise kulude katteks.

Toetus on ette nähtud Tallinna linnas tegutsevatele korterühistutele, mis on moodustatud enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud korterelamu haldamiseks. Toetust saab vaid 2018. aastal tehtud ehitustehnilisele ekspertiisile ning toetuse maksimaalmäär on 70% ekspertiisi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 1000  eurot korterelamu kohta.

Taotlemine käib läbi elektroonilise iseteeninduskeskkonna. Taotlust saab esitada alles siis kui ekspertiis on teostatud ja kulud korteriühistu poolt kantud - taotlusele tuleb lisada nii ekspertiisiaruande koopia, ekspertiisi maksumust kajastav arve kui ka ekspertiisi eest tasumist tõendav maksekorraldus.

Rõdupiirete kestvuse üheks oluliseks teguriks on küsitav ehituskvaliteet ja hooletu ekspluatatsioon, seda nii vanade kui ka uute hoonete puhul. Eriti oluline on rõdude hüdroisolatsiooni ja servaplekkide korrashoid ning rõduservade õigeaegne remont, samuti terasest ühenduselementide ja rõdupiirete korrosioonikaitse.

Eksperdid on välja toonud muuhulgas ehituspraagi, konstruktsioonide lubamatu ülekoormuse, kaitsva segukihi eraldumise armatuurist või segu ebatiheda külgnemise kinnitusega, mille tulemusena satub vesi kinnitustele. Amortiseerumist põhjustavad mõistagi ka välised faktorid (kõrgendatud niiskus, kemikaalide mõju) ja loomulik amortisatsioon, milleks on nt. keevisühendite piiratud ekspluatatsiooniaeg.