25.11.2020

Tallinna kuu klassijuhataja oktoober 2020

Tallinna Haridusameti poolt sel õppeaastal silmapaistvate klassijuhatajate märkamiseks ja tunnustamiseks ellu kutsutud tunnustuskonkurss on edukalt käima läinud. Tallinna oktoobrikuu klassijuhataja valimiseks esitati koguni 42 tunnustusettepanekut. Kandidaatide kirjeldustest jäid kõlama sellised märksõnad nagu hoolimine, avatus, innustamine, uuendusmeelsus ja koostöö.

Kuna kuu klassijuhataja valimise komisjoni liikmete häälteenamusega tõusid esile võrdsed kandidaadid, siis otsustas komisjon kuulutada oktoobrikuus välja kaks laureaati:

Anu Orastu.jpg

Anu Orastu, Ristiku Põhikool

Ristiku Põhikooli 9. C klassi juhataja Anu Orastu on professionaal, kes oma tõekspidamiste, eeskuju ja tegevusega suunab kogu klassikollektiivi käekäiku. Ta on sulandanud klassi ühtseks kollektiiviks, arvestades kõigi oma õpilaste erisusi. Põhikooli lõpuks on tema õpilased kasvanud isiksusteks, kellel on oma arvamis, millel on kaalu. Anu Orastu olulisim põhimõte on naeratada ning hoida positiivset meeleolu. Ta peab oluliseks inimlikku kontakti – kuulata, püüda mõista ja huvi tunda ning öelda midagi ilusat.

Anu on öelnud: „Kui alustan uue klassiga, siis varun teadlikult lisaaega, et luua kontakt nii õpilaste kui vanematega. Lastevanemate kaasamine HEV õpilaste puhul on hädavajalik, et tekiks ühine arusaam, mida saab teha kool ja mida kodu, et õppetöö laabuks parimal võimalikul viisil. Õpetan õpilastele konfliktide lahendamise oskusi, et kõik osapooled tunneksid, et neid on ära kuulatud ja õpilased pakuksid ise välja lahenduse, kuidas saaks teha teisiti. Minu mobiili number on nii õpilastel kui vanematel, sest olen veendunud, et parem on probleem lahendada kasvõi õhtul kell 22:00, kui lasta lapsel ärevuses või halvas enesetundes olla. HEV lapsed vajavad personaalset lähenemist.” Samas on Anu Orastu suurepäraselt kursis nii digiõppe võimaluste ja vahenditega kui ka põnevate robiitikavidinatega. Tema avatus ja avar maailmahuvi nakatab ka õpilasi. Ülimalt pühendunud ning nõudlik iseenda vastu, ootab ta ka kolleegidelt maksimaalset; öeldakse, et „tema kõrval ei saa olla pealiskaudne või laisk“. Tunnustusettepaneku tegijateks on koolikollektiiv koos lapsevanematega.

Ingrid Samon.jpg

Ingrid Samon, Haabersti Vene Gümnaasium

Ingridi klassiga algas koolis keelekümbluse ajalugu. Oma töös rakendab ta keelekümbluse ja LAK-õppe metoodikaid, loob ise arvuti abil õppematerjale ning on erinevate veebikeskkondade aktiivne kasutaja. Sel õppeaastal on Ingrid 3k (keelekümblusklassi) klassijuhataja. Lapsevanemate sõnul on õnn, et nende lastel on nii uuendusmeelne ning arengule orienteeritud klassijuhataja: „ta panustab oma teadmisi, empaatiat ning aega võrdselt kõigile…. ta on pannud klassi ühes taktis hingama ja kulgema, on hea kuulaja, toetaja, abistaja, usaldusisik“. Ingrid Samon valmistas ette ning viis Tallinna koolides 29. oktoobril läbi varajase keelekümbluse loodusainete virtuaalse olümpiaadi. Sel õppeaastal on ta jõudnud korraldada klassile mitmeid väljasõite ning ekskursioone, tema klassi lapsed osalevad aktiivselt huviringides ning konkurssidel, nt oktoobris valmistas ta koos oma õpilastega video Vene kultuuri linnafestivalile 9Ѣ FEST. Ingridile teevad oma töös enim rõõmu lastega koos tegutsemine, õpilaste kordaminekud ja edusammud nii õppetöös kui omavahelistes suhetes ning lapsevanemate siiras tänu. Oma tööd südamega tehes märkab ning tunnustab ta lapsi edusammude eest ning on iga oma õpilase arengu suunajaks ja toetajaks. Tunnustusettepaneku esitasid lapsevanemad, hoolekogu ja juhtkond.

Tunnustust väärivad kõik Tallinna kuu klassijuhatajaks nomineeritud klassijuhatajad:

Nele Raat, Gustav Adolfi Gümnaasium

Reet Petermann, Tallinna Nõmme Põhikool

Malle Vakepea, Tallinna 32. Keskkool

Anu Eek-Mägi, Tallinna Tehnikagümnaasium

Inkeri Lepasaar, Tallinna Rahumäe Põhikool

Margarita Lomovski, Tallinna Inglise Kolledž

Elina Saar, Tallinna Pääsküla Kool

Esta Erit, Tallinna Õismäe Gümnaasium

Kaire Pihelgas, Tallinna Mustamäe Gümnaasium

Anneli Võitra, Tallinna Tondi Kool

Maret Vandel, Tallinna Mustjõe Gümnaasium

Külli Ratassepp, Tallinna Kuristiku Gümnaasium

Kertu Müür, Kalamaja Põhikool

Gerli Laanela, Pirita Majandusgümnaasium

Anne-Liisa Antsma, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium

Astrid Rätsep, Tallinna Saksa Gümnaasium

Olga Klink, Ehte Humanitaargümnaasium

Žaneta Armulik, Tallinna 53. Keskkool

Merle Teever, Tallinna 21. Kool

Silme Gutman, Tallinna Laagna Gümnaasium

Jane Tüksammel, Tallinna Nõmme Gümnaasium

Zoja Fridel, Tallinna Juudi Kool

Inga Aljona Eensalu, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium

Nele-Maris Uibokand, Jakob Westholmi Gümnaasium

Natalja Uustalu, Tallinna Tõnismäe Reaalkool

Olga Belova, Karjamaa Põhikool

Ljudmilla Fjodorova, Tallinna Linnamäe Vene Lütseum

Reijo Väljak, Pelgulinna Gümnaasium

Natalja Ivaškiva, Tallinna Läänemere Gümnaasium

Ilona Vunš, Lasnamäe Vene Gümnaasium

Helen Martmaa, Tallinna Arte Gümnaasium

Kristiina Vaikmets, Tallinna Heleni Kool

Alvina Tatarintseva, Lasnamäe Gümnaasium

Kaarin Kaeval, Tallinna Lilleküla Gümnaasium

Niina Sidorenko, Tallinna Õismäe Vene Lütseum

Anna Mihhaljova, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

Mihkel Kurg, Tallinna Südalinna Kool

Jelena Yarmolenka, Lasnamäe Põhikool

Kaisa Tuisk, Kadrioru Saksa Gümnaasium

Aive Kuningas, Tallinna Ühisgümnaasium

 

Kuu klassijuhatajatele on Tallinna Haridusamet välja pannud rahalise preemia ning õpilaste mängu Väärtuste avastajad koos sellega kaasneva koolitusega aprillikuus Tartu Ülikooli eetikakeskuselt. Kõik esitatud kandidaadid saavad tänukirja Tallinna Haridusametilt ning kingiks Tartu Ülikooli eetikakeskuse Klassijuhataja käsiraamatu.