03.05.2022

Tallinna lasteaedade õppejuhtide õppereis Pärnu

28-29.04.2022 toimus Tallinna linna lasteaedade õppejuhtide õppereis „Kuidas hoida ja tugevdada eneseheaolu?“ Pärnusse.

Terve õppeaasta jooksul on õppejuhid olnud need, kes hoolitsenud õpetajate heaolu eest ning toetanud nende tegemisi. Kuid kevade ja õppeaasta lõpu saabudes, vajavad ka õppejuhid ise toetust ja uut hingamist. Seepärast korraldati õppejuhtide aktiivgrupi ja Tallinna Haridusametiga koostöös õppejuhtidele õppereis Pärnusse, et turgutada nende vaimu, hinge ja keha.

Esimesel päeval tutvustas Pärnu linna alushariduse peaspetsialist Marga Napp linna lasteaedade hariduselu, Pärnu Mai Lasteaia logopeed Kristiina Kunto rääkis Pärnu ühtsest koolivalmiduskaardi vormist ja täitmisest. Uue Raja lasteaia õppejuht Halliki Tammiste tutvustas materjali „Pärnu linn kui õpikeskkond“, et kuidas nad läbi koostöö erinevate kohalike asutustega õpetavad lastele väärtustama oma kodulinna.

Edasi järgnes Matti Orava koolitus „Mindfulness -  enesehoole praktiline tööriistakast“. Saime jällegi kinnitust sellele, et tegelemine iseendaga, kohalolu ja eneseheaolu on väga oluline, et olla veelgi edukamad ka töökohal.

Päeva lõpetas Pärnu linna Päästeameti nõunik Sigrit Lilleste seminariga „Kuidas tagada kriisiks valmisolek?“, mis pani mõtlema nii oma asutuse kui ka isiklikule valmisolekule ning mida tagasi tööle minnes kindlasti üle vaadata.

Järgmisel päeval saime võimaluse tutvuda uue Raja lasteaiaga, mis avati 2020 sügisel. Direktor Sirje Kessler ja õppealajuhataja Halliki Tammiste tutvustasid oma maja tegemisi ning näitasid kõiki asutuse ruume ja õueala.

Need kaks päeva andsid õppejuhtidele võimaluse suhelda, luua uusi kontakte, huvitavaid seminare ning uusi ideid, mida oma töös kasutada.

Turgutatud sai nii keha, vaim kui ka hing.

Täname Pärnu linna alushariduse peaspetsialisti Marga Nappi, Pärnu linna õppejuhtide ühendust, koolitaja Matti Oravat ning Tallinna Haridusametit tänu kellele see õppereis teoks sai!

Allikas: Tallinna õppejuhtide aktiivgrupp

Uudise rubriigid: