15.09.2020

Tallinna lasteaia kohatasu vabastust saab nüüd taotleda ka internetis

Käesolevast nädalast on Tallinna Haridusameti infosüsteemis avatud iseteeninduskeskkond, kus vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad saavad taotleda lasteaia kohatasu vabastust.

Tallinna linnavolikogu muudetud määruse kohaselt vabastatakse alates 1. septembrist tagasiulatavalt kohatasust täies ulatuses vähekindlustatud pered ning haridusliku erivajadusega lasteaialaste vanemad. Taotluse esitamiseks peab vanem minema veebilehele info.haridus.ee/lasteaiakoht, logima sisse iseteeninduskeskkonda ning vajutama rohelisele nupule „Esita kohatasust vabastamise taotlus“. Soovi korral saab taotluse esitada ka lasteaias kohapeal.

Kui seni oli võimalik lapsevanematel saada kohatasu soodustust kuni 80 protsendi ulatuses, siis nüüd vabastatakse kohatasust pered, kelle sissetulek esimese pereliikme kohta kuus on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80 protsenti kehtivast töötasu alammäärast. Vabastuse saamise eelduseks on, et nii vanema kui ka lapse elukoht peab rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linnas samal aadressil. Vanemate netosissetulekut kontrollib elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakond.

Täies ulatuses vabastatakse kohatasust ka Tallinna munitsipaallasteaedade erirühmades käivate või sinna kohta ootavate haridusliku erivajadusega laste vanemad. Sarnaselt senisele jääb soodustus kehtima paljulapseliste perede jaoks (alates kolmandast lapsest, kui pere kolm last käivad Tallinna munitsipaallasteaias).

Kolmel eelpool nimetatud juhul määratakse vanematele soodustus õppeaasta lõpuni ehk 31. augustini 2021, järgmisel õppeaastal saab vajadusel juba uue taotluse esitada.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul aitab selline meede rohkem kui 1500 last. „Uus süsteem on abiks nii väikesepalgalistele, üksikvanematele kui ka paljulapselistele peredele, mis tähendab, et toetus on suunatud konkreetselt abivajajatele, kes tänu sellele hakkavad säästma üle 70 euro kuus, ehk rohkem kui 840 eurot aastas,“ ütles Belobrovtsev. „Lisame siia veel tasuta toitlustamise meie lasteaedades juba alates 2017. aastast, ning võib julgelt pakkuda, et Tallinn on selles valdkonnas kõige peresõbralikum omavalitsus Eestis.“

Peale selle vabastatakse vanemad munitsipaallasteaia kohatasust juhul, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib. Vabastust rakendatakse lasteaia või rühma sulgemise perioodiks.

Täpsemalt: tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades

Lisainfo:

Mari-Liis Luks
Eelarve osakonna juhataja
Tallinna Haridusamet
mari-liis.luks@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: