16.05.2017

Tallinna lasteaiad saavad linnalt kingituseks stiliseeritud rahvariided ja kraaplauad

Kõik Tallinna munitsipaallasteaiad saavad linnalt kingituseks „Etno“ komplektid, mis koosnevad stiliseeritud rahvariietest, sõlgedest ja kraaplaudadest ning mille on valmistanud linna koolide õpilased. Kolmapäeval, 17. mail annab abilinnapea Mihhail Kõlvart Õpetajate majas (Raekoja plats 14) kingituse lasteaiajuhtidele üle.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tekkis idee kinkida Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel rahvuslikud komplektid koostöös Tallinna Alushariduse Juhtide Ühendusega. „Tänavu osalevad paljud lasteaialapsed noorte laulu- ja tantsupeol, seepärast toovad kaunid rahvariided loodetavasti rõõmu nii mudilastele kui ka nende õpetajatele,“ rääkis Kõlvart. „Tähtis on juba varases eas viia lasteni teadmine, et oma rahva kultuuri tuleb hoida. Läbi rahvatantsude ja –laulude hoiame oma kultuuripärandit kui ka tugevdame sidet eri põlvkondade vahel, mis on oluline terve rahva ja ühtsustunde kasvamisele.“

„Pärimus ja traditsioonid on need, mille kaudu mõtleme ja tunnetame, kes ma olen, miks ma teen asju just nii, nagu teen. Lapsed tähendavad kestvust. Neile anname edasi midagi olulist ja suurt, et meie lood ja laulud põlvest põlve edasi kanduks,“ lisas Tallinna Haridusameti alushariduse juhtivspetsialist Marika Kallas. „Rahvuslik pärand on sisse kootud meie rahvariietesse, see on kanal, mille kaudu oma identiteeti alal hoida ja lustiga edasi minna.“

„See on elamise ja mõtlemise viis, mida anname lastele edasi, õppides tundma vanu Eesti rahvapille ja -muusikat, tantsides rahvatantse ja mängides rahvamänge. Peale selle korraldatakse lasteaedades ka rahvuslikus stiilis pidusid, laulupäevi, etendusi ning laulu- ja tantsupeokesi,“ ütles Tallinna Lasteaia Kikas direktor Tiina Lall. „Hea, et Tallinna linn väärtustab pärimuskultuuri ja kingib lasteaedadele toredad rahvuslikud komplektid.“

Iga lasteaed saab ühe „Etno“ kompleki, mis sisaldab 12 linasest riidest rahvuslikku kleiti tüdrukutele ja 12 pluusi poistele, 12 triibuvööd tüdrukutele ja 12 poistele, 24 vasest vitssõlge, 12 puidust kraaplauda, ühte kotti sõlgede hoidmiseks ja ühte kasti kraaplaudadele. Kingituse pidulikul üleandmisel esinevad lasteaia Kikas mudilased muusikaõpetaja Merike Müürsepa juhatusel. Lastel on seljas kingituseks saadud rahvarõivad ning mängivad ka uute kraaplaudadega.

„Etno“ komplektid 130 lasteaiale valmisid Eesti Tööõpetajate Seltsi (Ristiku Põhikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Jürgo Nooni eestvedamisel), Tallinna Ülikooli, Tallinna Haridusameti ja 27 kooli koostöös. Kõik projektis osalenud koolid said endale tööks vajalikud vahendid – overlokmasinad, triikmasinad ning sõlgede ja kraaplaudade valmistamiseks vajalikud tööriistad (väikesed alasid ja vasarad, viilid, ümartangid, puuride komplektid jne). Projektile kulus linnal 71 550 eurot.

Koostööprojektid „Koolilt lasteaiale“ on saanud Tallinnas juba traditsiooniks. Varasematel aastatel on koostöös koolidega valmistatud lillekastid, lindude söögimajad, mängulise matemaatika õppevahendid ning teatrikohvrid. 

 

Uudise rubriigid: