28.11.2016

Tallinna lasteaiad said linnalt kingituseks lindude söögimajad

Õues õppimine kasvatab lastes õpihuvi ja arendab hoolivat suhtumist keskkonda. Seda arvestades kinkis Tallinn oma lasteaedadele lindude söögimajad, mille abilinnapea Mihhail Kõlvart andis üle 28. novembril.

Õuesõppele pööratakse Tallinna lasteaedades Mihhail Kõlvarti sõnul järjest rohkem tähelepanu. „On väga oluline õpetada lapsi mõistma ja märkama enda ja teiste tegevuse tagajärgi looduses. Õues õppides ja mängides mõistab ja tunnetab laps looduses toimuvaid protsesse paremini,“ rääkis Kõlvart. „Õuesõppe ja loodushariduse edendamiseks soovis Tallinn kinkida väikestele loodusesõpradele lindude söögimajad, et lapsed õpiksid linde tundma ning neid aidates ka neist hoolima.“

Söögimajade projekti positiivseks osaks on ka koostöövõimalus koolide ja lasteasutuste vahel. Mihhail Kõlvarti sõnul on tegu juba mitmenda projektiga, kus linn kaasab õpilasi lasteaedadele õppevahendite valmistamisse. „Varasematel aastatel on lasteaiad saanud õpilaste kätega valmistatud taimekastid, teatrikohvrid ja matemaatilised mänguvahendid, nüüd lindude söögimajad.“ 

Koostööd pakkus Eesti Tööõpetajate Selts, kes kaasas söögimajakeste valmistamisse seitse Tallinna üldhariduskooli. Söögimajad valmisid seitsme kooli õpilaste kätetööna. Linnumaju valmistasidKadrioru Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Tallinna Nõmme Põhikooli, Tallinna Kivimäe Põhikooli ja Ristiku Põhikooli õpilased.

Projekti kaasatud koolid said kõik tööks vajalikud vahendid ja materjalid. Õpilased panid joonise järgi lindude söögimajakesed kokku tööõpetuse tundides.

Söögimajade üleandmisel Tallinna Õpetajate Majas rääkis hinnatud zoosemiootik Aleksei Turovski lasteaiajuhtidele lindude toitmise põhitõdedest. Näiteks seda, et samuti, kui linde tuleb toita iga päev, tuleb iga päev vahetada ka nende söögimaja asukohta.   

Lindude söögimajade üleandmine Õp Majas (4).JPG Lindude söögimajade üleandmine Õp Majas (3).JPG 

Lisateave:

Marika Kallas
Juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 5018188
E-post: marika.kallas@tallinnlv.ee

 

Uudise rubriigid: