28.11.2016

Tallinna lasteaiad said linnalt kingituseks lindude söögimajad

Õues õppimine kasvatab lastes õpihuvi ja arendab hoolivat suhtumist keskkonda – seda arvestades kinkis Tallinn oma lasteaedadele lindude söögimajad, mille abilinnapea Mihhail Kõlvart andis üle täna, 28. novembril Tallinna Õpetajate Majas.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pööratakse lasteaedades õuesõppele järjest rohkem tähelepanu. „Väga oluline on õpetada lapsi mõistma ja märkama enda ja teiste tegevuse tagajärgi looduses. Õues õppides ja mängides mõistab ja tunnetab laps looduses toimuvaid protsesse paremini,“ rääkis Kõlvart. „Õuesõppe ja loodushariduse edendamiseks soovis Tallinn kinkida väikestele loodusesõpradele lindude söögimajad, et lapsed õpiksid linde tundma ning neid aidates ka neist hoolima.“

Söögimajade projekti positiivseks osaks on ka koostöövõimalus koolide ja lasteasutuste vahel. Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on tegu juba mitmenda projektiga, kus linn kaasab õpilasi lasteaedadele õppevahendite valmistamisse. „Varasematel aastatel on lasteaiad saanud õpilaste kätega valmistatud taimekastid, teatrikohvrid ja matemaatilised mänguvahendid, nüüd siis kingime lindude söögimajad,“ täpsustas Kõlvart.  

Koostööd pakkus Eesti Tööõpetajate Selts, kes kaasas söögimajakeste valmistamisse seitse Tallinna üldhariduskooli. Söögimajad valmisid seitsme kooli õpilaste kätetööna. Linnumaju valmistasid Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Tallinna Nõmme Põhikooli, Tallinna Kivimäe Põhikooli ja Ristiku Põhikooli õpilased.

Projekti kaasatud koolid said kõik tööks vajalikud vahendid ja materjalid. Õpilased panid joonise järgi lindude söögimajakesed kokku tööõpetuse tundides.

Lisainfo:

Marika Kallas
Juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel: 50 18 188
E-post: marika.kallas@tallinnlv.ee