27.01.2017

Tallinna lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgad tõusevad ka 2017. aastal

Mitmed aastad on Tallinnas olnud heaks traditsiooniks, et kui jaanuarist tõusevad riigieelarvest palka saavate haridustöötajate töötasud, siis septembrist tõusevad need ka linnaeelarvest palka saavatel pedagoogidel.

17. jaanuaril 2017 arutasid abilinnapea Mihhail Kõlvart, Tallinna Haridusameti juhataja, Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu esindaja, Eesti Haridustöötajate Liidu esindaja, Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse esindaja ja Tallinna Koolijuhtide Ühenduse esindaja Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärasid ja töötasustamise põhimõtteid ning jõudsid järgmistele kokkulepetele.  

1. jaanuarist 2017 on klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja töötasu alammäär 1000 eurot ning alates 1. septembrist 1050 eurot kuus. 1. septembrist 2017 on pedagoogi ja pedagoog-metoodiku (v.a klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja, õpiabirühma õpetaja, kutseõppeasutuse üldharidusainete õpetaja ja kutseõpetaja) töötasu alammäär 1050 eurot kuus.

1. septembrist 2017 on koolieelse lasteasutuse pedagoogi ja pedagoog-metoodiku töötasu alammäär 1000 eurot kuus. Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 1. septembrist 530 eurot kuus.

2006.–2016. aastani on Tallinnas lasteaia- ja kooliõpetajate palgad olnud võrdsed. Kümne aasta eest oli pedagoogi palk 7000 krooni ehk 447 eurot, nüüdseks on see tõusnud enam kui 500 euro võrra. Töötasu on kasvanud ka teistel linna palgal olevatel haridustöötajatel.

Graafikus on näidatud lasteaiaõpetajate ja õpetaja abide palgadünaamikat aastatel 2012–2017 (1. septembrist).

Lasteaiaõpetajate palgad Tallinnas 2006-2017.png

 

 

 

 

 

Uudise rubriigid: