07.07.2016

Tallinna linn esitas kuriteoteate Loomade Hoiupaik MTÜ tegevuse kohta

Tallinna linn esitas 5.07.2016 Politsei-ja Piirivalveametile kuriteoteate Loomade Hoiupaik MTÜ tegevuse kohta palvega algatada menetlus loomade suhtes lubamatu teo toimepanemise uurimiseks.

MTÜ Loomade Hoiupaik osutas Tallinna linna haldusterritooriumilt hulkuvate koerte ja kasside püüdmise ja hoidmise ning avalikest paikadest loomakorjuste koristamise teenust. Lepingu kehtivuse viimaseks päevaks oli 30.06.2016. Vaatamata korduvatele meeldetuletustele, kokkulepetele ja politsei sekkumisele ei ole varjupaiga juhataja võimaldanud linna vastutuses olevate loomade ära viimist. Miks keeldub Hoiupaik loomade üleandmisest on jäänud arusaamatuks. Loomade üleandmisest keeldumiseks ei ole hoiupaik esitanud ühtegi mõistlikku põhjust.

Senine teenuse osutaja ei ole võimaldanud linna esindajatel ja politseil kontrollida loomade olemasolu, nende tervislikku seisundit ja hoiutingimusi. Tallinna Keskkonnaametil on alust arvata, et loomade üleandmisest Tallinna linnale on keeldutud, kuna loomad ei ole enam elus ja on seadusevastaselt hukatud või on jäetud ilma vajaliku ravita. Nende asjaolude uurimiseks ja tuvastamiseks on linn ka Politsei-ja Piirivalveameti poole pöördunud. 

Teenusepakkuja oli teadlik, et peab tagama loomadele vajaliku hoolitsuse ja ravi. Samuti ei olnud lubatud linna arvestusse jäävaid kasse ja koeri surmata (eutaneerida) ega uuele omanikule üle anda. Praeguseks on selgunud, et osa loomadest, kellele lepingu lõppemise päeval järele mindi, olid selleks ajaks juba hukatud ja elus olevate loomade eutaneerimist jätkati linnale teadaolevalt ka edaspidistele üleandmise lubadustele vaatamata. Lisaks olid Loomade Hoiupaiga sõnul mitmed loomad „ise surnud“, kuigi linnale teadaolevalt olid nad toimetatud varjupaika tervetena. Samuti on alust arvata, et osadele loomadele jäeti (nõuetekohane) ravi määramata vaatamata sellele, et õigusaktid sellise kohustuse Hoiupaigale selgesõnaliselt ette näevad.  

Taoline olukord annab alust arvata, et varjupaigal ei ole piisavalt hoiutingimusi ja soovi, et tagada loomade heaolu ja pakkuda neile vajalikku ravi. Taoline olukord on taunimisväärne ning vajab põhjaliku kontrolli teostamist riikliku järelevalveasutuse poolt.

Tallinna linn avaldab kahetsust, et vaatamata pingutustele ei ole õnnestunud loomi üle anda inimestele, kes sooviksid võtta endale looma varjupaigast ega anda loomi üle hoidmiseks uuele varjupaiga teenuse korraldajale. Elus olevate loomade kättesaamiseks ja kahtluste uurimiseks on linn abi saamiseks pöördunud Politsei- ja Piirivalveametile poole.