19.11.2018

Tallinna linn hakkab kaksikute sünni puhul maksma peredele 1000 eurot

Tallinna linnavalitsus esitas linnavolikogule linna 2019. aasta eelarve eelnõu, milles nähakse ette kaksikute sünnitoetuse tõusu 320 eurolt 500 eurole ühe lapse kohta.

Seni pole Tallinn eraldi maksnud kaksikute sünnitoetust, vaid see on olnud lihtsalt võrdne kahekordse sünnitoetusega ehk kokku 640 eurot.

Kaksikute sünni puhul on peredel aga loomulikult kohesed väljaminekud oluliselt suuremad kui ühe lapse sünni korral ning seetõttu hakatakse alates 2019. aastast kaksikute sünni puhul toetust maksma praeguse 640 euro asemel 1000 eurot pere kohta.

Linn toetab lapse sünni puhul peret 320 euroga alates 2002. aastast. Toetuse maksmise kord näeb ette, et mõlemad lapsevanemad oleksid registreeritud Tallinna rahvastikuregistris enne lapse sündi ning üks vanematest peab olema Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne lapse sündi. Mõlema lapsevanema nõue ei laiene üksikvanemale.

Alates 2010. aastast makstakse sünnitoetust kahes osas – 160 eurot pärast lapse sündi ja 160 eurot lapse aastaseks saamisel, tingimusel, et laps ja lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel katkematult Tallinna linna elanikud alates lapse sünnist kuni lapse aastaseks saamiseni.

Tallinna linnas on makstud 2018. aasta 6 kuuga lapse sünnitoetust 1985 korral ning arvestuslikult sünnib 2018. aastal pealinnas ligikaudu 4000 last. Samuti on oluline, et linn maksab kolmikute sünni puhul vanematele sünnitoetust 6392 eurot.

Uudise rubriigid: