14.01.2019

Tallinna linnakassase laekus mullu 681,7 miljonit eurot

2018. aastal laekus linnakassasse kokku 681,7 miljonit eurot, mis moodustab 99,7% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistehinguteta.

Maksutulu laekus 2018. aastal 458,7 miljonit eurot, moodustades 102,9% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 418,9 miljonit eurot ehk 102,9% planeeritust, kohalikke makse 13,1 miljonit eurot ehk 107,1% planeeritust ning maamaksu 26,7 miljonit eurot ehk 101,4% planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2018. aastal 83,6 miljonit eurot ehk 104,4% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 2 144 100 eurot, mis moodustas 115,1% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 129,4 miljonit eurot, moodustades 89,8% kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aastaga laekunud 7,8 miljonit eurot ehk 67,2% planeeritust.

Tulenevalt linna kõrgest likviidsusest linn investeeringuteks planeeritud laenu 2018. aastal välja ei võtnud.

Väljamakseid tegi linn 2018. aastal kokku summas 688,9 miljonit eurot, mis moodustab 89,8% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 574,1 miljonit eurot, mis moodustab 96,1% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 85,6 miljonit eurot ehk 60,9% kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 19,2 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes detsembrikuu lõpu seisuga 51,1 miljonit eurot.

 

 

Uudise rubriigid: