15.12.2017

Tallinna linnakassasse laekus 11 kuuga 573,9 miljonit eurot

2017. aasta üheteistkümne kuuga laekus linnakassasse kokku 573,9 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 92,4% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus üheteistkümne kuuga 379,7 miljonit eurot, mis on 93,8% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 340,7 miljonit eurot ehk 93% ning kohalikke makse 12,1 miljonit eurot ehk 103,2% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus üheteistkümne kuuga 74 miljonit eurot ehk 99,1% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus üheteistkümne kuuga 3,6 miljonit eurot, mis moodustab 107,9% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 107,5 miljonit eurot, mis moodustab 93,9% aastaks kavandatust. Linna investeerimistegevusest laekus 9,1 miljonit eurot ehk 38,2% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tehti üheteistkümne kuuga kokku summas 587,7 miljonit eurot, mis moodustab 86,9% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks maksti välja kokku 500,4 miljonit eurot, mis moodustab 89,1% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 78,3 miljonit eurot ehk 75,4% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 8,9 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes novembrikuu lõpu seisuga 35,6 miljonit eurot.