12.02.2019

Tallinna linnakassasse laekus jaanuaris 66,1 miljonit eurot

2019. aasta esimesel kuul laekus linnakassasse kokku 66,1 miljonit eurot, mis moodustab 9,1% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus esimese kuuga 40,6 miljonit eurot, moodustades 8,5% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 39,3 miljonit eurot ehk 9% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 1,3 miljonit eurot ehk 10,4% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus esimese kuuga 7,5 miljonit eurot ehk 9,1% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus esimese kuuga 259,6 tuhat eurot, moodustades 14,8% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 17,7 miljonit eurot, mis moodustab 11,7% aastaks kavandatust.

Väljamakseid tegi linn esimesel kuul kokku summas 69 miljonit eurot, mis moodustab 9,1% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 61,4 miljonit eurot, mis moodustab 9,9% aastaks kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 7,6 miljonit eurot ehk 6,1% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 56,1 tuhat eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes jaanuarikuu lõpu seisuga 48,3 miljonit eurot.

 

 

Uudise rubriigid: