14.03.2019

Tallinna linnakassasse laekus kahe kuuga 126,1 miljonit eurot

2019. aasta kahe esimese kuuga laekus linnakassasse kokku 126,1 miljonit eurot, mis moodustab 17,4% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus kahe kuuga 78,2 miljonit eurot, moodustades 16,4% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 76 miljonit eurot ehk 17,3% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 2,2 miljonit eurot ehk 17,7% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kahe kuuga 14,8 miljonit eurot ehk 18,2% aastaks kavandatust ning muid tulusid 377,6 tuhat eurot, mis moodustab 21,5% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 32,6 miljonit eurot, mis moodustab 21,5% aastaks kavandatust. Linna investeerimistegevusest laekus kahe kuuga 62,5 tuhat eurot ehk 0,5% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kahe kuuga kokku summas 122,3 miljonit eurot, mis moodustab 16,1% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 112,9 miljonit eurot, mis moodustab 18,3% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 9,2 miljonit eurot ehk 7,5% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 112,6 tuhat eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes veebruarikuu lõpu seisuga 55,3 miljonit eurot.