12.09.2017

Tallinna linnakassasse laekus kaheksa kuuga 409,5 miljonit eurot

2017. aasta kaheksa kuuga laekus linnakassasse kokku 409,5 miljonit eurot, mis moodustab 65,9% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus kaheksa kuuga 269,6 miljonit eurot, mis moodustab 66,6% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 246,6 miljonit eurot ehk 67,3% ning kohalikke makse 8,8 miljonit eurot ehk 74,8% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus kaheksa kuuga 55 miljonit eurot ehk 73,7% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus kaheksa kuuga 2,6 miljonit eurot, mis moodustab 78,3% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 74,4 miljonit eurot, mis moodustab 64,9% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta kaheksa esimese kuuga laekunud 7,9 miljonit eurot ehk 33% planeeritust.

Väljamakseid tegi linn kaheksa kuuga kokku summas 423,5 miljonit eurot, mis moodustab 62,6% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 367,3 miljonit eurot, mis moodustab 65,4% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 52,1 miljonit eurot ehk 50,1% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 4,1 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes augustikuu lõpu seisuga 34,1 miljonit eurot.