16.05.2017

Tallinna linnakassasse laekus nelja kuuga 204,9 miljonit eurot

2017. aasta nelja kuuga laekus linnakassasse kokku 204,9 miljonit eurot, mis moodustab ilma finantseerimistegevuseta 33,9% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus nelja kuuga 137,4 miljonit eurot, moodustades 34,7% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 120,2 miljonit eurot ehk 33,6% ning kohalikke makse 4,4 miljonit eurot ehk 38,8% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus nelja kuuga 27,9 miljonit eurot ehk 41,9% aastaks kavandatust. Muid tulusid laekus pisut üle ühe miljoni euro, mis on 29,4% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 38,5 miljonit eurot, mis moodustab 33,8% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus nelja kuuga 245,3 tuhat eurot.

Väljamakseid tegi linn nelja kuuga kokku summas 211,1 miljonit eurot, mis moodustab 31,3% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 190 miljonit eurot, mis on 34,1% aastaks kavandatust; väljamakseid investeerimistegevuseks tehti summas 19,6 miljonit eurot ehk 16,18% kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 1,5 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes aprillikuu lõpu seisuga 55,3 miljonit eurot.