14.05.2018

Tallinna linnakassasse laekus nelja kuuga 230,8 miljonit eurot

2018. aasta nelja kuuga laekus linnakassasse kokku 230,8 miljonit eurot, mis moodustab 35,6% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus 2018. aasta nelja esimese kuuga 151,9 miljonit eurot, mis moodustab 34,7% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 134,9 miljonit eurot ehk 33,7% aastaks planeeritust, kohalikke makse 4,5 miljonit eurot ehk 37,9% aastaks planeeritust ning maamaksu 12,5 miljonit eurot ehk 48,7% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 2018. aasta nelja esimese kuuga 27 miljonit eurot ehk 35,5% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus 2018. aasta nelja esimese kuuga 780 tuhat eurot, moodustades 42,5% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 50,8 miljonit eurot, moodustades 41,1% rahakäibe plaanis kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta nelja esimese kuuga laekunud 399,9 tuhat eurot ehk 4,0% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn nelja kuuga kokku summas 210,7 miljonit eurot, mis moodustab 29,3% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 192,6 miljonit eurot, mis moodustab 34% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 14,4 miljonit eurot ehk 10,8% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 3,7 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes aprillikuu lõpu seisuga 78,4 miljonit eurot.