13.10.2016

Tallinna linnakassasse laekus üheksa kuuga 416,9 miljonit eurot

2016. aasta esimesel üheksal kuul laekus linnakassasse kokku 416,9 miljonit eurot, mis moodustab 74,5% aastaks planeeritud laekumistest ilma finantseerimistegevuseta.

Maksutulu laekus üheksa kuuga 278,4 miljonit eurot, moodustades 75% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 255 miljonit eurot ehk 76,7% aastaks planeeritust ning kohalikke makse 8,7 miljonit eurot ehk 77,2% planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus üheksa kuuga 54,8 miljonit eurot ehk 77,2% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus üheksa kuuga 1 737,1 tuhat eurot, moodustades 100,5% aastaks kavandatust. Toetusi riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus kokku summas 73,6 miljonit eurot, mis moodustab 71,3% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest on aasta esimese üheksa kuuga laekunud 7,4 miljonit eurot ehk 68% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tegi linn üheksa kuuga kokku summas 396,1 miljonit eurot, mis moodustab 67% aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 362,3 miljonit eurot, mis moodustab 72,4% aastaks kavandatust; investeerimistegevusteks maksti välja 30 miljonit eurot ehk 36,5% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 3,8 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes septembrikuu lõpu seisuga 74,2 miljonit eurot.