12.06.2018

Tallinna linnakassasse laekus viie kuuga 287,9 miljonit eurot

Käesoleva aasta viie kuuga laekus linnakassasse kokku 287,9 miljonit eurot, mis ilma finantseerimistegevuseta moodustab 44,4% aastaks planeeritud laekumistest.

Maksutulu laekus 187,7 miljonit eurot, mis moodustab 42,9% aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 169,5 miljonit eurot ehk 42,4% aastaks planeeritust, kohalikke makse 5,4 miljonit eurot ehk 46,1% aastaks planeeritust ning maamaksu 12,7 miljonit eurot ehk 49,5% aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus 34,7 miljonit eurot ehk 45,6% aastaks kavandatust.

Muid tulusid laekus viie kuuga 910,2 tuhat eurot, moodustades 50,9% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 63,6 miljonit eurot, mis moodustab 51,5% aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus viie kuuga 1,1 miljonit eurot ehk 10,5% aastaks planeeritust.

Väljamakseid tehti linnakassast viie kuuga kokku summas 263,4 miljonit eurot, mis moodustab 36,7% aastaks kavandatust. Haldustegevuseks tehti väljamakseid kokku summas 239,5 miljonit eurot, mis moodustab 42,3% aastaks kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 19,6 miljonit eurot ehk 14,7% aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 4,4 miljonit eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes maikuu lõpu seisuga 82,9 miljonit eurot.