16.11.2017

Tallinna linnapea Taavi Aas osaleb EUROCITIES aastakonverentsil

Tallinna linnapeana esimesel välisvisiidil viibiv Taavi Aas osaleb 15.-17. novembrini Ljubljanas toimuval Euroopa suurlinnade liidu EUROCITIES aastakonverentsil „Linnad ja ringmajandus“.

Nüüdisaegses ühiskonnas visatakse asju ära oluliselt rohkem kui neid läheb taaskasutusse. Maailma loodusressursside varust ei piisa aga enam inimeste väljakujunenud tarbimisharjumuste rahuldamiseks. Linnadel on võimalik kaasa aidata nende harjumuste muutmisele, arendades ringmajandusele omast mõtteviisi nii linna enda teenuste ümberkujundamise kui ka ettevõtjate toetamise kaudu.

Lisaks konverentsi plenaaristungitele osaleb Tallinna linnapea ka poliitikute debatis, kus arutatakse esindus- ja osalusdemokraatia rolli linnajuhtimises.

EUROCITIES on suurim ja mõjuvõimsaim Euroopa suurlinnu ühendav organisatsioon, kuhu kuulub 141 linna. Tallinn on EUROCITIES liige aastast 1998 ning esmakordselt kandideerib Eesti pealinn ka organisatsiooni juhatusse.