05.06.2018

Tallinna linnapea Taavi Aas osaleb Euroopa suurlinnu ühendava organisatsiooni EUROCITIES juhatuse koosolekul

4.-5. juunil Gentis toimuval EUROCITIES juhatuse koosolekul arutatakse nii organisatsiooni tulevikku kui ka linnade ja linnapiirkondade rolli jätkusuutliku arengu eesmärkide elluviimisel.

“Aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi on väga tahtis, et linnade jätkusuutliku arengu ettepanekud ja nendega seotud vajadused jõuaksid kandideerivate erakondade valimisprogrammidesse. EUROCITIES on Tallinnale üheks usaldusvaarseks kanaliks, mille kaudu saame oma seisukohti Euroopa poliitikutele edastada”, ütles Taavi Aas.

Jätkusuutliku arengu eesmärgid, (ingl k Sustainable Development Goals ehk SDGs) moodustavad ülemaailmse universaalsete eesmärkide ja näitajate kogumi, mis võeti vastu 25. septembril 2015. aastal New Yorgis toimunud Säästva arengu tippkohtumisel 193 ÜRO liikmesriigi poolt.

EUROCITIES loodi 1986. aastal eesmärgiga tugevdada kohalike omavalitsuste rolli Euroopa arengus ja mõjutada Euroopa Liidu seadusloomet, et paremini kaitsta linnade huve. Organisatsioon ühendab täna 142 Euroopa suuremat linna, Tallinn on olnud EUROCITIES täisliige 20 aastat ning valiti 2017. aasta sügisel selle organisatsiooni 12-liikmelisse juhatusse, kus esindab ka teiste lähiregiooni linnade, sh Helsingi, Riia ja Vilniuse huve.