05.03.2018

Tallinna linnapea võttis vastu Rumeenia kohalike omavalitsuste esindajad

Tallinna linnavalitsust külastas täna Eestis tutvumisvisiidil viibiv Rumeenia linnade liidu delegatsioon, 16-liikmelise delegatsiooni võttis vastu linnapea Taavi Aas.

Tallinna linnapeaga kohtumise ja Eesti pealinna tutvustava ettekande järel andsid linnasekretär Toomas Sepp ja linna infotehnoloogia direktor Väino Olev enamasti Rumeenia linnade linnapeadest koosnevale delegatsioonile ülevaate e-teenindusest Eesti linnades Tallinna näitel. Külalised ilmutasid suurt huvi Tallinna tasuta ühistranspordi vastu.

Delegatsioon külastas ka rahandusministeeriumi, kus oli jutuks riigi tugi kohalikele omavalitsustele elanikkonna digitaalse teenindamise juurutamisel ning Eestis läbi viidud haldusreformi protsess ja esmased tulemused; külastati ka e-Eesti esitlusruumi Ülemiste City’s. Kohtutakse ka Eesti ettevõtete esindajatega, linnapeadega ning külastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutust ning e-Riigi Akadeemiat.