05.12.2018

Tallinna linnavara valitsejad tutvusid Riia kogemusega

Tallinna Linnavalitsuse delegatsioon tutvus novembri lõpus Riia linna kogemustega linnavara valitsemise ja linnaehituse vallas.

Tallinna delegatsioon kohtus Riia linnasekretäri Juris Radzevicsiga ja Riia Linnavaraameti esindajatega. Jagati kogemusi kinnisvaraportfelli ehitus- ja haldustegevuste korraldamisel.

Kohtumistel arutati võimalusi Riia linna parimat praktikat kinnisvaraportfelli korraldamisel ka Tallinnas kasutusse võtta ning lepiti kokku koostöö jätkemaises.

Riia on ehitus- ja haldustegevuste korraldamisel lähtunud tsentraalse haldusmudeli rakendamisest. Riigihangete ettevalmistamisega, eelarvete koostamisega ja ehitus- ja haldusteenuste korraldamisega tegelevad Riia Linnavaraameti erinevad osakonnad, ametis töötab 227 inimest. Lisaks osutab mitmeid haldusteenuseid linnale kuuluv äriettevõte „Rigas Serviss". Riia linna kinnisvaraportfelli kuulub 544 objekti kogupindalaga veidi üle 1,4 miljoni ruutmeetri.

Külastati ka 2017. aastal renoveeritud Riia VEF Kultuuripaleed, mis oma saalide ja tegevusruumidega on kujunenud oluliseks konverentsi- ja kultuurikeskuseks.

„Ka Tallinnas on käimas kõigi linnale kuuluvate hoonete ehitamise ja renoveerimise etapiviisiline tsentraliseerimine,“ selgitas abilinnapea Eha Võrk. „Kogu linna ehitustegevus - olemasolevate hoonete renoveerimine ja rekonstrueerimine ning uute hoonete ehitamine – on plaanis viia ühe struktuuriüksuse pädevusse.“

Tallinna linna ametiasutuste hallata on kokku ligikaudu 520 hoonet või hoonekompleksi, mille suletud netopind on kokku ligi 1,16 miljonit m2.