02.11.2017

Tallinna linnavolikogu esimeheks valiti Mihhail Kõlvart, aseesimeesteks Toivo Tootsen ning Mart Luik

Tallinna Linnavolikogu uus koosseis kogunes esimesele istungile neljapäeval, 2. novembril kell 16. Istung toimus linnavolikogu saalis aadressil Vana-Viru 12. Päevakorras oli vastavalt seadusele ainult linnavolikogu esimehe valimine, linnavolikogu aseesimeeste arvu määramine, linnavolikogu aseesimehe või aseesimeeste valimine ning Tallinna linnavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.

Mihhail Kõlvarti poolt hääletas 75 kohal olnud volikogu liikmest 41. Samuti volikogu esimehe kandidaadiks esitatud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liikme Helve Särgava poolt hääletas 33 linnavolikogu liiget. Seega sai Mihhail Kõlvart volikogu koosseisu häälteenamuse toetuse ja osutus valituks Tallinna linnavolikogu esimeheks. Ta tänas osutatud usalduse eest ning kutsus kolleege konstruktiivsele koostööle.

Peale hääletustulemuste kinnitamist andis Linnavolikogu eelmine esimees Kalev Kallo Mihhail Kõlvartile üle volikogu esimehe ametiketi.

Volikogu otsusel määrati aseesimeeste arvuks 2. Tallinna Linnavolikogu esimeseks aseesimeheks valiti 43 poolt häälega kauaaegne Keskerakonna fraktsiooni esimees Toivo Tootsen. Teiseks aseesimeheks esitati Ülle Rajasalu ja Mart Luik. Valituks osutus Mark Luik, kes kogus 43 häält.

Tallinna Linnavolikogu teostab võimu läbi linnavolikogu täiskogul vastuvõetud otsuste ja määruste. Volikogu juures tegutsevad ka alalised komisjonid, mis moodustatakse omavalitsuse poolt lahendamist vajavate linnaelu probleemide väljaselgitamiseks ja lahendusteede leidmiseks.

Linnavolikogu tegevust juhib Tallinna linnavolikogu eestseisus, mis on nõuandev organ linnavolikogu esimehe juures ning tegeleb linnavolikogu istungite päevakorra projektide ja töökorralduse muudatusettepanekute läbivaatamisega.