01.12.2017

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Pääsküla Kooliks

30. novembri korralisel linnavolikogu istungil anti heakskiit Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna linna vahelise koolivõrgu korrastamise kokkuleppe projektile ning kinnitati Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi ümberkorraldamine Tallinna Pääsküla Kooliks.

„Pääsküla gümnaasiumi ümberkujundamisele põhikooliks on eelnenud sisuline ja põhjalik ettevalmistustöö linna haridusameti spetsialistide, kooli juhtkonna ning kooli hoolekoguga. Kooli korrastamine põhikooliks on positiivne ja vajalik samm, mille eesmärk on tõsta hariduse kvaliteeti piirkonna laste jaoks,“ ütles linnavolikogu esimees. „Tallinna koolivõrgus peavad olema nii põhikoolid, puhtad gümnaasiumid ja täistsüklikoolid lähtuvalt vajadustest ning võimalustest. Gümnaasiumi osas tuleb teha koostööd riigiga, et Tallinnas olevad riigigümnaasiumid saaksid Tallinna haridusvõrgu lahutamatuks osaks,“ lisas Mihhail Kõlvart.

Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kava kohaselt tuleb põhikoolikohti rajada piirkondadesse, kus neid on puudu ja see on üheks põhjuseks, miks on alustatud Pääsküla gümnaasiumi ümberkujundamist põhikooliks. Hetkel on Pääsküla gümnaasiumi hoone kapitaalremondis ning avab uksed 2018/2019 õppeaasta alguseks. Renoveeritav Pääsküla Kool loob uusi kaasaegseid õpivõimalusi, mis võimaldab Nõmme piirkonna koolides edaspidi üle minna ühes vahetuses toimuvale õppetööle. Rekonstrueeritavasse hoonesse lisanduvad täiendavad ruumid (eraldi korpus) ka Tallinna Nõmme Noortemajale üldpinnaga u 2500 m2. Kool saab uue spordisaali koos vajalike lisasaalide ja abiruumidega.