22.10.2020

Tallinna meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks

Tallinna linn on rakendanud ja valmistab ette veel täiendavaid meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Linnapea kinnitas 11. märtsil käskkirja, mille kohaselt ei planeerita lähetusi ja õppereise välisriikidesse, juba planeeritud välislähetused tühistatakse ning külalisi riskipiirkondadest ei kutsuta. Käskkiri kehtib 10. maini 2020.

Kõikidel töötajatel palutakse ka puhkuse ajal mitte reisida riskipiirkondadesse.  Praegu on nendeks Hiina Rahvavabariik, Itaalia, Iraan, Lõuna-Korea, Alsace'i piirkond Prantsusmaal ning Nordrhein-Westphaleni liidumaa Saksamaal, kuid piirkondi võib iga päev lisanduda.

Tallinna linn on seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ennetamisega otsustanud edasi lükata gümnaasiumide sisseastumiskatsed 9. maini, koolid jagavad operatiivselt sisseastujatele infot.

16. märtsil avatakse riiklik kriisitelefon 1247, mis hakkab vastama koroonaviirusega seotud küsimustele.

Täpsem info Tallinna linna kodulehel https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Tallinna-meetmed-koroonaviiruse-tokestamiseks