10.11.2021

Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd õpilasi hajutades

Linnavalitsus otsustas täna, et Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd kahel järgmisel nädalal ehk 15.–26. novembril õpilasi hajutades 30-50 protsendi ulatuses, olenevalt iga konkreetse kooli olukorrast.

Linnapea Mihhail Kõlvart sõnul analüüsiti eilsel kohtumisel Tallinna koolijuhtidega hetkeseisu ning arutati edasisi võimalusi õppetegevuse korraldamise. „Tallinna koolide 4.-8. klassid on alates käesoleva õppeveerandi algusest olnud distantsõppel ning praegune olukord näitab, et see meede on end õigustanud. Terviseameti andmetel on kõige rohkem nakatunuid jätkuvalt 10-14-aastaste laste seas, on see näitaja langenud 11 protsendi võrra. Ehkki, kõigele vaatamata on Tallinnas koolikollete arv siiski kasvanud ja seda sõltumata ettevaatusabinõudele ehk osalisele distantsõppele ja kiirtestimisele,“ sõnas Kõlvart. „Ent lähtuvalt Terviseameti ülevaatest ja andmetest, on nakkusnäitajad stabiliseerumas, mis annab lootust ka olukorra väikeseks paranemiseks ja seega on põhjendatud ka distantsõppe praeguste tingimuste muutmine. Ühise arutelu tulemusena jõudsime koolijuhtidega järeldusele, et jätkame üldhariduskoolide osade klasside õppetegevuses osalise e-õppega ehk distantsõppega ning võttes arvesse konkreetse kooli hetkeolukorda.“

Nii korraldatakse järgmisel kahel nädalal, 15.-26. novembrini Tallinna koolides 30-50% õpilaste õppetegevuse korraldamist e-õppena, selle määrab iga kool ise, lähtudes kooli haiguskolletest, õpilaste ja koolipersonali haigestumise näitajatest ning kooli õppetegevuse jätkumiseks vajalike nakkushaiguse tõrjumiseks vajalike, sealhulgas ennetavate meetmete rakendamise vajadusest. Eelmainitud otsus ei puuduta hariduslike erivajaduste õpilaste õppetegevust.

Terviseameti 8. novembri ülevaate kohaselt on võimalik täheldada kergeid positiivseid märke koroonaviirusesse haigestumisse vähenemise kohta, mis on positiivne - nakatamiskordaja R on liikunud 1,2 pealt 1 peale. Kuid endiselt on suurim nii haigestunute absoluutarv kui ka haigestumus 100 000 elaniku kohta koolilaste seas, eriti vanuses 10–14 aastat. Terviseameti andmetel on Tallinna linna koolides eilse, 8. novembri seisuga kokku 61 kooli kollet (lõppes 3 kollet ja lisandus 5) ning koolide kolletes on kokku 1156 haigusjuhtu, neist 958 õpilast ja 198 koolitöötajat. 

Uudise rubriigid: