10.11.2021

Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd õpilasi hajutades

Linnavalitsus otsustas, et Tallinna munitsipaalkoolid jätkavad õppetööd kahel järgmisel nädalal ehk 15.–26. novembril õpilasi hajutades 30-50 protsendi ulatuses, olenevalt iga konkreetse kooli olukorrast.

Linnapea Mihhail Kõlvart sõnul analüüsiti eilsel kohtumisel Tallinna koolijuhtidega hetkeseisu ning arutati edasisi võimalusi õppetegevuse korraldamiseks. „Tallinna koolide 4.-8. klassid on alates käesoleva õppeveerandi algusest olnud distantsõppel ning praegune olukord näitab, et see meede on end õigustanud. Terviseameti andmetel on kõige rohkem nakatunuid jätkuvalt 10-14-aastaste laste seas, kuid see näitaja on 11 protsendi võrra langenud. Siiski on koolikollete arv Tallinnas kasvanud ja seda sõltumata ettevaatusabinõudest ehk osalisest distantsõppest ja kiirtestimisest,“ sõnas Kõlvart.

Linnapea lisas, et Terviseameti ülevaatele ja andmetele tuginedes on näha, et nakkusnäitajad on stabiliseerumas, mis annab lootust olukorra vähehaaval paranemiseks. "Seega on põhjendatud ka distantsõppe praeguste tingimuste muutmine. Ühise arutelu tulemusena jõudsime koolijuhtidega järeldusele, et jätkame üldhariduskoolide õppetegevuses osalise e-õppe ehk distantsõppega, võttes arvesse iga konkreetse kooli hetkeolukorda,“ ütles Kõlvart.

Nii korraldatakse järgmisel kahel nädalal, 15.-26. novembrini Tallinna koolides 30-50% õpilaste õppetegevus e-õppena. Missugused klassid distantsile lähevad, määrab iga kool ise, lähtudes kooli haiguskolletest, õpilaste ja koolipersonali haigestumise näitajatest ning nakkushaiguse levikut ennetavate meetmete rakendamise vajadusest. Eelmainitud otsus ei puuduta hariduslike erivajaduste õpilaste õppetegevust, nemad jätkavad õppetööd kontaktõppel.

Terviseameti 8. novembri ülevaate kohaselt on võimalik täheldada kergeid positiivseid märke koroonaviirusesse haigestumisse vähenemise kohta, mis on positiivne - nakatamiskordaja R on liikunud 1,2 pealt 1 peale. Kuid endiselt on suurim nii haigestunute absoluutarv kui ka haigestumus 100 000 elaniku kohta koolilaste seas, eriti vanuses 10–14 aastat. Terviseameti andmetel on Tallinna linna koolides eilse, 8. novembri seisuga kokku 61 kooli kollet (lõppes 3 kollet ja lisandus 5) ning koolide kolletes on kokku 1156 haigusjuhtu, neist 958 õpilast ja 198 koolitöötajat.

   

Uudise rubriigid: