29.08.2020

Tallinna munitsipaalkoolides istub tänavu koolipinki üle 46 tuhande õpilase

Tallinnas on 57 munitsipaalüldhariduskooli, kus 2020/21. õppeaastal asub õppima ligikaudu 46 200 õpilast. Esimestesse klassidesse astub ligikaudu 3900 ning kümnendatesse ligikaudu 3300 õppurit.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev õnnitleb kõiki õpilasi, õpetajaid, koolijuhte ja lapsevanemaid algava õppeaasta puhul. „On suurepärane, et lapsed saavad üle mitme kuu taas päriselt koolipinki istuda – tean, kui väga nad seda juba ootavad,“ rääkis Belobrovtsev. „Algav õppeaasta erineb küll eelmistest ja tuleb olla valvel, aga oleme hoolega valmistunud, et luua lastele ja õpetajatele turvaline ja rahulik õppekeskkond ka koroonaohu tingimustes. Kuid kindlasti ei ole see ainuke asi, millele õppeaasta alguses mõelda – ees seisab palju uut, huvitavat ja positiivset.“

Algava 2020/21. õppeaasta kuulutab Tallinna Haridusamet klassijuhataja teema-aastaks, et tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ja rühmaõpetaja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana.

„Klassijuhataja on võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja vajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, aineõpetajate, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Just oma õpetaja on see, kelle poole laps lasteaias või koolis oma mure või rõõmuga kõigepealt läheb,“ selgitas haridusameti juhataja Andres Pajula. „Klassijuhataja aastal plaanime korraldada teemakohaseid seminare, koolitusi, töötube, konkursse jne. Ka traditsioonilised sündmused, nagu haridusfestival IduEdu ja Nutikuu, on klassijuhataja aastaga lõimitud.“

Linn jätkab ka ulatuslike haridusinvesteeringutega. Koolidest ligikaudu 93% on juba tervikuna renoveeritud ning kõik koolid on plaanis korda teha lähiaastatel. Juba 31. augustil avatakse täielikult renoveeritud ning kaasaegsete õppevõimalustega, erivajadustega lastele mõeldud Tallinna Tondi Kool ning töös on veel mitu kooli ja lasteaeda.

Linnas on kokku 194 munitsipaalharidusasutust, seal hulgas ka 124 lasteaeda, 10 huvikooli, Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Õppenõustamiskeskus ja Tallinna Õpetajate Maja. Tallinna lasteaedades käib ligikaudu 21 300 last. Täpsed õpilaste arvud selguvad 10. septembriks, kui koolid on andmed sisestanud EHIS-esse, kuid võrreldes eelmise aastaga õpilaste arvus suuri muutusi ei ole. Lasteaedades ja koolides töötab kokku 6073 õpetajat, peale selle veel tugiõpetajad, direktorid ja teised haridustöötajad.