09.08.2021

Tallinna muusikalinna strateegia keskendub järelkasvule ja arengule

Osana UNESCO loomelinnade võrgustiku muusikalinnaks kandideerimisest koostas Tallinn neljaks järgnevaks aastaks muusikalinna strateegia, millega seab endale eesmärgid muusikaelu hoidmiseks ja edendamiseks.

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul soovib Tallinn kultuuri toetamise abil olla üha vastutustundlikum, kaasavam ja innovaatilisem linn. „Muusikal on tallinlaste jaoks eriline koht südames, see on osa meie ajaloost ja enesemääratlusest. Valminud strateegia kinnitab linna pühendumist toetada siinset muusikasektorit ning tugevdada rahvusvahelist koostööd. UNESCO muusikalinnaks saades võtab Tallinn kohustuse toetada muusikute ja teiste valdkonnaspetsialistide piiriülest liikuvust, integreerida kultuuri ja loovust linna arengustrateegiatesse ning soodustada muusika kättesaadavust kõigile. Läbi selle soovime mitte ainult edendada kohalikku muusikaelu, vaid anda oma panuse muusikatööstuse jätkusuutlikumaks muutmisel kogu maailmas,“ lisas abilinnapea.

Tallinna muusikalinna strateegia keskne visioon on pakkuda kõrgetasemelisi võimalusi muusika loomiseks ja nautimiseks kogu selle mitmekesisuses. Visiooni saavutamiseks on püstitatud kuus strateegilist alameesmärki:

  1. Tõsta kogu muusikamaastiku kvaliteeti ja professionaalsust ning suurendada mitmekesisust ja rahvusvahelistumist.
  2. Avastada, toetada ja võimendada uusi talente muusikas mitmetasemelise muusikahariduse ja noore publiku kaasamise abil.
  3. Laiendada muusika kättesaadavust kõigile, vähendades ebavõrdsust ja kõrvaldades erivajadustest, vanusest, rahvusest või päritolust tulenevad tõkked.
  4. Soodustada jätkusuutliku kultuuriturismi kriisijärgset taastumist ja arengut.
  5. Toetada Tallinnas ühistel väärtustel põhinevate ühtehoidvate kogukondade kujunemist.
  6. Toetada elujõulist ja jätkusuutlikku muusikatööstust, mida iseloomustab innovatsioon ja kõrge digisuutlikkus.

Tallinna muusikastrateegia tegevuskava aastateks 2022-2025 koosneb kuuest teemaprogrammist: muusika järelkasv, muusikaline linnaruum, klassikalised helid, muusikavaldkonna tulevik, muusikalinnade koostöö, muusika ja kestlik areng.

Muusikalinna strateegia on koostatud inglise keeles ning on leitav siin: https://www.tallinn.ee/est/muusikalinn/Muusikalinna-strateegia-2022-2025

UNESCO loomelinnade võrgustikku muusikalinnaks kandideerimise taotlusprotsess ja strateegia koostamine käivitati 2019. aasta detsembris ning selleks kaasati mitmeid muusikavaldkonnaga seotud sidusrühmi. Protsessi koordineeris spetsiaalselt moodustatud juhtrühm, kuhu kuuluvad Tallinna linna ja Kultuuriministeeriumi esindajad ning muusikasektori võtmepartnerid (Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Music Estonia ja Eesti Kooriühing). Korraldati mitmeid füüsilisi ja veebipõhiseid arutelusid ning loodi ka muusikalinnaks kandideerimise töörühm, kuhu kuuluvad 80 organisatsiooni esindajad kõigist muusikažanritest. UNESCO muusikalinnaks kandideerimise avaldus esitati 2021. aasta juunis ja UNESCO otsus Tallinna loovlinnade võrgustikku vastuvõtmise kohta peaks saabuma tänavu oktoobris. UNESCO muusikalinna tiitli pälvides koostab Tallinn muusikalinna strateegia põhjal detailse tegevuskava, mille tegemisse kaasatakse muusikavaldkonna osapooled.

Foto: Kaupo Kikkas

Uudise rubriigid: