14.05.2020

Tallinna noortekeskused alustavad alates 18. maist välitegevustega ja sisetingimustes üks-ühele kontakttööga

Alates esmaspäevast, 18. maist, on noortekeskustel lubatud alustada välitingimustes kontakttööga. Välitingimustes võib ühes rühmas olla 10 inimest, sh noorsootöötaja.

Tegevuste läbiviimisel järgitakse Terviseameti nõuded ning väljas kasutatavaid vahendeid ja üldkasutatavaid pindasid tuleb vastavalt nõuetele puhastada. Võimalusel eelistatakse, et noor osaleb tegevustes isiklike vahenditega.

Noortekeskused avatakse hetkel vaid üks-ühele tööks. See tähendab, et noorsootöötaja saab kutsuda noore noortekeskusesse üks-ühele suhtlemiseks, individuaalseks juhendamiseks, noore omaalgatusliku projekti planeerimiseks jne.

Tallinna noortekeskused on seni töötanud virtuaalsetes keskkondades ja pakkunud noortele e-noorsootööd. Lisaks on mitmed noortekeskuste töötajad olnud kaasatud Tallinna mobiilse noorsootöö tegevustesse ja kõnetanud noori tänavatel. E-noorsootöö ja mobiilses noorsootöös osalemine jätkub ka peale 18. maid.

Uudise rubriigid: