03.06.2021

Tallinna noortevolikogu sai uue põhimääruse

Tallinna linnavolikogu kaasajastas Tallinna noortevolikogu põhimäärust ja täiendas selle liikmete valimise korda. Pealinna noorte huvisid esindavasse noortevolikokku valitakse linnaosapõhiselt 26 liiget, kelle volitused kestavad kaks aastat. Mandaadid jaotatakse iga linnaosa noorte arvu alusel.

Linnavolikogu esimehe Tiit Teriku sõnul tingis põhimääruse muutmise otsene vajadus, sest seni kehtinud korra alusel polnud võimalik enam noortevolikogu valida, kuna seda protsessi vedama pidanud huvirühmade esindusorganisatsioonid on oma tegevuse lõpetanud. „Noortevolikogu eesmärk on kaitsta ja esindada noorte huvisid linnas, rääkida kaasa noori puudutavates linna küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori linnaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse. Linnavalitsus ja linnavolikogu konsulteerivad noortevolikoguga noori puudutavates küsimustes,“ selgitas Terik.

Korralised noortevolikogu valimised toimuvad iga kahe aasta järel novembrikuu teisel täisnädalal, liikmed valitakse kaheks aastaks. Noortevolikogu valitakse linnaosapõhiselt, et tagada noorte laiapõhjaline kaasatus ja eri piirkondade noorte esindatus. Noortevolikogusse võib kandideerida noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14-21-aastane. Kandideerida saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas.

Noortevolikokku valitakse 26 liiget. Mandaadid jaotatakse linnaosa noorte arvu alusel. Iga tuhande 14-21-aastase noore kohta antakse linnaosale üks mandaat, kuid iga linnaosa saab vähemalt kaks ja maksimaalselt viis mandaati.

1. jaanuari 2021 aasta seisuga on 14–21-aastaste noorte ja mandaatide arv linnaositi järgmine: Haabersti linnaosas 3866 noort (kolm mandaati); Kesklinna linnaosas 4751 noort (neli mandaati); Kristiine linnaosas 2567 noort (kaks mandaati);  Lasnamäe linnaosas 8484 noort (viis mandaati); Mustamäe linnaosas 4562 noort (neli mandaati); Nõmme linnaosas 3553 noort (kolm mandaati); Pirita linnaosas 1860 noort (kaks mandaati); Põhja-Tallina linnaosas 3775 noort (kolm mandaati).

Noortevolikogu liikmete valimise õigus on noorel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ja kes on valimiste ajal 14–21-aastane. Hääletada saab elektrooniliselt ja valimiskomisjoni otsusel ka hääletuspunktides. Hääletada saab enda rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgses linnaosas kandideeriva kandidaadi poolt.

Noortevolikogu uue põhimääruse ettevalmistamise töörühmas osalesid Eesti Noorteühenduste Liidu, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnavolikogu Kantselei, Mustamäe Noorte Nõukogu, Eesti Õpilasesinduste Liidu ning Tallinna Haridusameti esindajad.

Uudise rubriigid: