27.04.2017

Tallinna nutikuu annab teatepulga edasi Tallinna MÕK-i kuule

Kui aprillis olid Tallinna haridusasutused haaratud ülelinnalise nutikuuga, siis 2. mail saab alguse Tallinna haridusasutuste MÕK-i kuu. Koolid ja lasteaiad korraldavad kuu aja jooksul kokku ligi 200 üritust, et jagada muutunud õpikäsituse häid kogemusi nii omavahel kui ka avalikkusega.

Abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul pole muutunud õpikäsitus, pädevad ja motiveeritud õpetajad ja koolijuhid, elukestev õpe ning digipööre elukestvas õppes Tallinnale vaid Eesti elukestva õppe strateegia 2020 märksõnad. „Me viime samm-sammult seda strateegiat ellu ka tegelikult," ütles Mihhail Kõlvart. „Muudatused haridussüsteemis ei sünni üleöö. Ühest küljest lõimime vanu traditsioone ja parimaid praktikaid kaasaegsete õppemeetoditega ning teisest küljest loome tingimused uute teadmiste omandamiseks erinevates aine- ja eluvaldkondades integreeritult.“

Eesti õpilased on oma teadmistelt maailma tipus, mida tõestavad PISA1 testide tulemused. Traditsioonilises koolis on aga üha enam märgata õpilaste huvipuudust ja tüdimust ning PIAAC-i2 uuringu andmetel ei püsi koolist saadud teadmised kuigi kaua. On ilmne, et nii õppimine kui ka õpetamine peavad muutuma elulähedasemaks ning kõigile osapooltele huvitavamaks.

Tallinna Haridusameti juhtivspetsialisti Viivi Lokki sõnul ongi Tallinna Haridusamet ning Tallinna koolid ja lasteaiad otsimas ja katsetamas uusi meetodeid, kuidas õppimist ja õpetamist ümber korraldada „Muutused võivad toimuda nii õppetöö korralduses kui ka juhtimises, võimalik on väljuda traditsioonilise õpetamise  raamidest. MÕK-i kuu aitab haridusasutuste muutumist nähtavaks teha ning jõuda erinevaid õppimise ja õpetamise praktikaid proovides ja katsetades arusaamisele, kuidas õpikäsitust oma organisatsioonis mõtestatakse,“ rääkis Viivi Lokk. „MÕK-i kuul õpitakse üksteiselt ja kaasatakse kõiki osapooli. Õpetajad, õpilased ja lastevanemad saavad osaleda nii oma kooli või lasteaia üritustel kui külastada ka teiste omi.“

Omanäolisusega paistavad MÕK-i kuu sündmuste kavas silma näiteks Tallinna Luha Lasteaia „Taimedetektiivid“ ja „Tervisepisikut otsimas“, Tallinna Planeedi Mudila õuelasteaed „Väikesed matkasellid“, Merivälja Kooli „Jalgrattamatk loodusesse – tean, tunnen ja oskan“, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi „Teistmoodi koolipäev – unustame koolikella!“, Tallinna 21. Kooli „Raha rändab“ ja Ristiku Põhikooli „Õpetaja õpib kolleegilt“ – seda loetelu võiks veel pikalt jätkata. Igaüks peaks leidma enda jaoks kasulikke mõtteid, mida edaspidi oma tegevuses rakendada. 

Kõikide ettevõtmiste tutvustused ja toimumise ajad leiab aadressilt https://info.haridus.ee/MOK/

 

1 PISA –Programme for International Student Assessment; 2 PIAAC – Programme for the International Assessment of Adult Competencies   

 

Lisateave

Viivi Lokk
Juhtivspetsialist
Tallinna Haridusamet
Tel 6404549, 5201284
e-post: viivi.lokk@tallinnlv.ee

 

Tekst: Leini Jürisaar, Tallinna Haridusamet

 

Uudise rubriigid: