26.04.2019

Tallinna päeva etteütluse järgmine ettevalmistav tund toimub 2. mail

Kestab registreerumine traditsioonilisele Tallinna päeva etteütlusele, mis toimub 15. mail kell 13 Vabaduse väljakul. Etteütluse teksti kannavad Tallinna päeval ette hiljuti järjekordse maailmameistri tiitli võitnud Kelly Sildaru ja muusik Reket. Etteütluse tarvis toimub ka kolm ettevalmistavat tundi, millest järgmine on 2. mail.

Pealinn saab üheks päevaks ka uue tänava – Harju tänavast saab eesti keele tänav. „Soovime, et Tallinna avalik ruum muutuks justkui üheks suureks eesti keele õpikuks,“ sõnas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. „Tallinna Päeva etteütlusel osalemine annab meile kõigile võimaluse näidata lugupidamist eesti keele vastu.“ Linnapea sõnul saavad linnaelanikud lisaks populaarsele etteütlusele osaleda veel mitmetel huvitavatel ja harivatel üritustel nagu eesti keele töötubades, seminaridel jne. „Enne etteütlust korraldab linn tänavu huvilistele ka eesti keele tunde“, lisas Kõlvart.

Traditsioonilisele Tallinna päeva etteütlusele eelnevad sel aastal ettevalmistavad tunnid, kus kõik huvilised saavad Tallinna Ülikooli lektorite kaasabil oma õigekirjaalaseid teadmisi värskendada.

Tallinna päeva etteütluse ettevalmistatavad tunnid toimuvad Gustav Adolfi Gümnaasiumi Kotzebue majas (Vana-Kalamaja 9) 2. ja 9. mail ning algavad kell 18.

Tundide teemad on:

2. mai – Üks koma kõik! Kirjavahemärgistuse probleemkohti.

9. mai – Kõik need konksud ja kriblakad. Numbrite ja lühendite õigekiri, ne- ja line-liiteliste sõnade kokku- ja lahku kirjutus.

 

Ettevalmistavates tundides tehakse lühikokkuvõte kolme õigekirjavaldkonna (algustäheõigekiri, kirjavahemärgistus ning numbrite ja lühendite kirjutamine) peamistest reeglitest ning probleemkohtadest. Peatutakse viimastel õigekirjareeglite muudatustel ning kinnistatakse teadmisi praktiliste harjutuste ja ülesannetega.

Tundide ettevalmistajad ja juhendajad on Tallinna Ülikooli eesti keele professor, filosoofiadoktor eesti keele alal, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige Reili Argus, PhD; Tallinna Ülikooli emakeeleõpetuse ja rakenduslingvistika lektor Merilin Aruvee ja Tallinna Ülikooli lingvistika lektor Helen Hint.

Etteütlusele saab registreeruda https://www.tallinn.ee/etteutlus/

Ettevalmistustundides osalemiseks on vajalik registreerumine: https://www.tallinn.ee/est/etteutlus/Etteutluseks-valmistumise-tunnid.

Rohkem teavet tänavu Tallinna päeval toimuva kohta leiab: https://huvi.tallinn.ee/uritus/tallinna-paev-2019#

Uudise rubriigid: