22.01.2018

Tallinna parimate noorsportlaste kandidaatide esitamine

Tallinn tunnustab ka tänavu oma parimaid noorsportlaseid, tunnustusüritus toimub 15. veebruaril 2018 Hopneri Majas, Raekoja platsil.

Lugupeetud spordiorganisatsioonide juhid!

Traditsiooniliselt tunnustab ja premeerib Tallinn linn oma parimaid noorsportlaseid ning ühte sportmängude võistkonda ja nende treenereid. Parima noorsportlase toetuse määramisel võetakse tulemuslikkuse hindamisel aluseks vastaval alal või kategoorias osalejate arv ja toetust taotleva sportlase saavutatud koht. Samuti arvestab komisjon ala tuntust ja populaarsust nii rahvusvahelisel kui Eesti tasandil, vastaval võistlusel osalenud riikide arvu, ala kuulumist olümpiamängude kavva ja/või kuulumist Tallinna eelisarendatavate spordialade nimistusse. Toetuse määramisel võtab komisjon aluseks taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal saavutatud sportlikud tulemused.

Palume Teil esitada Tallinna parimate 15–23-aastaste noorsportlaste kandidaate hiljemalt 1. veebruariks 2018 e-posti aadressil: kaili.kukumagi@tallinnlv.ee

 

Taotluse näidise leiad siit ja noorsportlaste toetamise kriteeriumid on võimalik leida ameti kodulehelt.

Võimalusel palun saata taotlus koos noorsportlase fotoga (soovitavalt võistlushetkest)!

Kaili Kukumägi

Spordi-ja Noorsooameti

spordiosakonna juhataja

(+372) 640 4698

e-meil: kaili.kukumagi@tallinnlv.ee