20.05.2021

Tallinna parkimiskorra muudatus läbis volikogus esimese lugemise

Tallinn soovib muuta senist parkimiskorda. Tänasel linnavolikogu istungil toimus määruse esimene lugemine, millega muudetakse alates järgmise aasta 1. jaanuarist tasulisel parkimisalal asuvate majade elanike parkimistasu soodustuse andmise põhimõtteid.

Muudatuse kohaselt kaob 2022. aasta jaanuarist Tallinna tasulisel parkimisalal ehitusloa saanud uute majade elanikel võimalus saada tänaval parkimiseks soodushinnaga parkimislube. Muudatus on tingitud asjaolust, et 2020. aastal vastu võetud Tallinna parkimiskohtade arvu normid kohustavad arendajaid uute majade juurde rajama piisavalt parkimiskohti.

Linnavolikogu linnamajanduskomisjoni esimees Enno Tamm rääkis, et elanikele parkimistasu maksusoodustuse andmise aluseid muutva eelnõu vastuvõtmine võimaldab kasutada edaspidi kesklinnas asuvat maad kui äärmiselt piiratud avalikku ressurssi oluliselt säästvamalt ja mõistlikumalt.

Enne 2022. aasta 1. jaanuari ehitatud majade elanikke kavandatav muudatus parkimissoodustuse saamist ei mõjuta. Küll aga antakse edaspidi elukohana rahvastikuregistrisse kantud korteri kohta ainult üks soodustingimustel parkimisluba. „Soodustingimustel parkimislubade arvu piirang ühe korteri kohta vähendab aga fiktiivsete registreeringute alusel antud sooduslubade hulka,” selgitas linnamajanduskomisjoni esimees.

Enno Tamme sõnul on eesmärk vähendada kesklinnas tasulise parkimisala parkimiskoormust. ”Elanikud peaksid sõidukeid parkima võimalusel eelkõige oma kinnistul. Kui avalikul linnatänaval parkimine on kordi soodsam, tekibki olukord, kus kinnistutele rajatud parkimiskohad seisavad tühjalt,“ lisas ta.

Järgmise nädala linnavolikogu linnamajanduskomisjoni koosolekul arutatakse eelnõule tehtud muudatusettepanekuid. Eelnõu teine lugemine on eeldatavasti kavas 3. juunil toimuval linnavolikogu istungil.

Uudise rubriigid: