27.06.2018

Tallinna sisekontrolöri teenistus auditeeris Tallinna Hambapolikliinikut

2018. aasta tööplaani alusel viis linna sisekontrolöri teenistus läbi auditi, mille raames hinnati sihtasutuse Tallinna Hambapolikliiniku sisekontrollisüsteemi toimimist.

Abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul auditeeriti 2017. ja 2018. aasta esimest kvartalit. „Auditi tulemusel tehti sihtasutuse Tallinna Hambapolikliiniku juhatusele ülesandeks kaardistada eelarveaasta ostude struktuur, mille alusel tuleb luua hangete korraldamises ülevaatlik ja kergesti kontrollitav süsteem. Samuti tehti juhatusele ettepanek tõhustada sihtasutuse sisekontrolli süsteemi,“ selgitas Mölder.

Sihtasutuse Tallinna Hambapolikliiniku nõukogule tehti ülesandeks koostada koostöös juhatusega sihtasutuse strateegiline äriplaan järgnevaks 3–5 aastaks. Äriplaan peab olema selgelt sõnastatud ja mõõdetavate arengueesmärkide ning finantsprognoosiga.

Nõukogul tuleb ka hinnata Tallinna linna omandis oleva kahe hambaravi asutuse, sihtasutuse Tallinna Hambapolikliinik ja AS Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliiniku koostöö võimalusi ja tulevikus arenguplaanide ühtlustamise ning üksuste koondamise võimalusi.

Sihtasutuse Tallinna Hambapolikliinik juhatusel tuleb hiljemalt 31. detsembriks 2018 esitada linna sisekontrolöri teenistusele info auditis toodud ülesannete ja ettepanekute täitmise kohta.