11.11.2020

Tallinna struktuurimuudatuste tulemusel väheneb töötajate arv

Linnavalitsus on juhtimise korrastamise käigus kokku toonud sarnased ülesanded, töö ümberkorralduse tõttu vähendanud ametikohti ja täiendavate ülesannete täitmiseks loonud juurde suurema lisandväärtusega töökohti. Ümberkorralduste tulemusel väheneb Tallinna ametiasutustes ametikohtade arv 20 koha võrra.

Linnakantsler Kairi Vaheri sõnul on varasemal kolmel aastal on ametikohtade arv linna ametiasutustes kasvanud igal aastal üle 30 koha, kuid ümberkorraldustega kasvutrend peatati ning ametikohtade arvu vähendati. „Meie eesmärk on tõsta organisatsiooni efektiivsust, koondada kompetents ning tagada linnaelanikele teenuste lihtne kättesaadavus.“

Loodavasse 357 ametikohaga Tallinna Strateegiakeskusesse tuuakse kokku linna tugiteenistused, ühtne linnameedia, strateegilise planeerimise ja ettevõtluskeskkonna arendamise võimekus. Linnavalitsuse teenindamiseks jätkab oluliselt vähendatud koosseisuga Linnakantselei, kuhu jääb  84 ametikohta.

SA Tallinna TV likvideerimisega luuakse multimeedia võimekus (19 ametikohta) kommunikatsiooniteenistuse linnameedia osakonda. Avalike suhete teenistusest ja finantsteenistusest liigub strateegiakeskusesse välissuhete arendamine, linna arengudokumentide ja välisprojektide haldus  (12 ametikohta). Energiaagentuuri likvideerimisega seoses viiakse funktsioonid ja 4 ametikohta Strateegiakeskusesse. Linnaplaneerimise ametist koonduvad strateegiakeskusesse geoinformaatika, kartograafia ja linna üldplaneerimisega seotud tegevused koos 16 ametikohaga.

Ümberkorralduste käigus koondatakse linnavaraametisse sarnased ametikohad linnakantselei haldusteenistusest, sotsiaal- ja tervishoiuametist ning linnaarhiivist, kokku 9 ametikohta. Haldusteenistuse teised funktsioonid jagatakse strateegiakeskuse ja linnakantselei vahel ning linna haldusteenistus lõpetab tegevuse.

Seoses kultuuriameti ning spordi- ja noorsooameti ühendamisega on uues kultuuri- ja spordiametis neli ametikohta vähem. Linnaosades on suvel läbi viidud ümberkorralduste tõttu vähendatud ametikohti ca 17 võrra.

Suurem osa uutest ametikohtadest (12 ametikohta) luuakse strateegiakeskusesse, kus võimekust kasvatakse teenuse disaini, ruumiloome analüüsi, innovatsiooni ja rohepöörde valdkonnas. Keskkonna- ja kommunaalametis loodi novembrist kaks uut ametikohta ning jaanuarist 2021 veel täiendavalt kolm ametikohta, mis on peamiselt seotud insenerikompetentsiga laiendamisega. Linnakantseleis on reorganiseerimise käigus kasvatatud siseauditi võimekust kahe ametikoha võrra.  

Ametiasutuste palgafond suureneb järgmisel aastal 66 423 euro võrra kuus, mis on ca 2,5 protsenti ametiasutuste kuupalgafondist. Palgafondi kasvu tingib uute ametikohtade loomine ja paremat oskusteavet nõudvate ametikohtade konkurentsivõime parandamine.  

2020. aasta 1. jaanuaril oli Tallinna ametiasutustes 1533 ametikohta, järgmise aasta 1. jaanuarist 1513 ametikohta, mis on 20 koha võrra vähem.

Volikogu arutab novembris Tallinna linna ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates 1. jaanuarist 2021.

Uudise rubriigid: