27.08.2019

Tallinna suurimal sajuveepumplal peeti sarikapidu

Koos Reidi teega rajatav Tallinna suurim sajuveepumpla Pikksilma tänava ja Russalka vahelisel alal jõudis tänaseks „sarikapeoni“.

„Reidi teel asuv sademevee pumpla ei ole mitte ainult märkimisväärselt suure tähendusega kogu Reidi tee ehitusprojektis, vaid on ennekõike oluline selleks, et lahendada piirkonna elanike jaoks probleem üleujutustega. Ühtlasi võimaldab see jätkata sajuveetrasside laiendamist teistes kohtades. Peale Reidi tee valmimist ja Tallinnale üleandmist tuleb pumpla katusele kergesti teisaldatav tänavamööbel ja see koht muutub osaks avalikust linnaruumist. Tulevikus linnaelanikud ilmselt ei märkagi, kui seisavad linna suurima pumpla katusel,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.

Sajuveepumpla on ette nähtud Reidi teelt (lõigul Ahtri/Jõe/Lootsi tn ristmikust kuni Pikksilma tänavani) kogutava sademevee pumpamiseks Tallinna lahte. Rajatise korpus on ehitatud betoonist, mille kogukaal on ligikaudu 7000 tonni. Pumpla põhja sügavus merepinnast ulatub -10,4 meetrini ja kogukõrgus 13 meetrini. Sajuvee pumpamise võimsus on 4000 l/sek. Pumpla maksumus on umbes 3,3 miljonit eurot.

Sajuveepumplat Reidi teel hakkab opereerima selle valmimise järel AS Tallinna Vesi. Pumpla on kavas käivitada novembris.

 

Kesklinna vanem Vladimir Svet ning Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik võtsid „sarikatelt“ pärja maha. Albert Truuväärti / Pealinna foto

Uudise rubriigid: