18.10.2017

Tallinna täiskasvanud õppija nädal tuleb taas

19. – 26. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

2017. aasta on oskuste aasta, mis väärtustab (kutse)oskusi, meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Seega on selle aasta sõnumiks, et praktilised oskused on väärtuslikud ja ei jäta elus hätta, tähelepanu pööratakse oskuste omandamise ja täiendamise võimalustele. Üksteisele õpetamine lähendab põlvkondi ja üksteiselt õppimine rikastab kõiki osalisi.

TÕNi üleskutse „Õppimine seob põlvkondi“ annab meile kõigile võimaluse jagada üksteisega oma kogemusi, õppida igapäevaeluks uusi oskusi ning tunda rõõmu koosolemisest- ja tegemisest.