06.03.2019

Tallinna tänavate koristusnõudeid karmistatakse

Tallinna Linnavalitsuse määrusega lühendatakse tänavate ohtlike kohtade, näiteks tõusude hooldustsükli aega, kohustatakse tänavate puhastajaid tagama võimalikult kiire sõiduradade koristus lumest ja jääst ning tänavate puhtus suvisel ajal.

Määrusega jõustub 117 tänava talvise seisunditaseme ja 29 tänava suvise seisunditaseme tõstmine, mis  karmistab tänavate koristamisele esitatavaid nõudeid, lühendab hooldustsükli aega (ajavahemik, mille jooksul taastatakse nõutav seisunditase) ja muudab seega liiklemise ohutumaks ning linna puhtamaks.

 „Tõusude libedusetõrjel kehtestatakse hooldustsükli ajaks 30 minutit arvates libeduse tekkest või lumesaju või tuisu algusest. Lumetõrjel, soolalume segu eemaldamiseks sõiduteelt kehtestatakse hooldustsükli ajaks 60 minutit alates libedusetõrje tegemisest,“ selgitas abilinnapea Kalle Klandorf. „Uue määrusega kehtestatav 1 tunni ja 30 minuti pikkune hooldusintervall arvestab libedusetõrjevahendite mõjuaega ja hooldussõidukite jõudlusega.“

Tallinna Kommunaalameti korraldada on magistraalteede, ühissõidukiliiklusega tänavate ning linnale kuuluvate jalg- ja jalgrattateede ning ühissõidukipeatuste aastaringne hooldus. Käesolev määrus karmistab teehooldusnõudeid juhul, kui teede talvine seisunditase ei taga ühissõidukitele ohutut liiklemist. Aastatega on kasvanud nii Tallinna tänavatel liiklevate sõidukite kui ka jalakäijate arv. Tallinna külastab üha rohkem turiste, mistõttu tõstetakse käesoleva määrusega paljude vanalinna teede talvist seisunditaset.

Kui tee talvine seisunditase tõstetakse seisunditasemelt 2 tasemele 3, tuleb sõiduteelt lumi ja lörts eemaldada kaheteistkümne tunni asemel viie tunni järel ning libedusetõrjet tuleb kaheksa tunni asemel teha nelja tunni järel. Kui tee talvine seisunditase tõstetakse seisunditasemelt 3 tasemele 4, tuleb sõiduteelt lumi ja lörts eemaldada viie tunni asemel kahe tunni järel ning libedusetõrjet teha nelja tunni asemel kahe tunni järel.

Kui tee suvine seisunditase tõstetakse seisunditasemelt 2 tasemele 3, muutub puhastustööde sagedus kahelt korralt kuus ühele korrale nädalas. Suvise seisunditaseme tõstmisega seisunditasemelt 3 tasemele 4 muutub puhastustööde sagedus ühelt korralt nädalas kolmele korrale nädalas.

Talvise seisunditaseme tõstmine tasemelt 3 tasemele 4 vähendab kõnnitee ning jalg- ja jalgrattatee libedusetõrje puhul hooldustsükli aega 8 tunnilt 6 tunnile ning sõiduteelt tuleb lumi ja lörts eemaldada endise 5 tunni asemel 2 tunni jooksul alates libeduse tekkest või lumesaju algusest.