09.02.2016

Tallinna tänavatel tehakse kevad-talviseid hooldustöid

Aasta algusest on Tallinna Teede AS remontinud ligikaudu 2750 ruutmeetrit asfaltkatet (1850 löökauku), milleks on kulunud 620 tonni kuuma mustsegu. Lume sulamise tagajärjel tekkinud sademevee kogunemiskohti on likvideeritud enam kui 58 kohas ning lumest ja jääst puhastatud üle 40 restkaevu.

Tallinna tänavatel töötab ööpäevaringselt ohtlike löökaukude remontimisel kaheksa brigaadi (4 päeval ja 4 öösel). Lisaks korrastab üks brigaad vanalinna sillutisi  ning kaks brigaadi tegeleb sademetevee kogunemiskohtade likvideerimise ja restkaevude puhastamisega. 

Tänavatele on  paigaldatud 1514 ajutist hoitavat liiklusmärki (võrdluseks 2015 veebruar oli paigaldatud üle 3400 ajutise liiklusmärgi). Kuni asfalditehaste käivitumiseni likvideeritakse esmajärjekorras löökauke peatänavatel ja tänavatel, kus liigub ühistransport.