02.02.2015

Tallinna tänavavalgustust haldab veebruarist Elektrilevi

Alates 1. veebruarist 2015 haldab Tallinna tänavavalgustust Elektrilevi, kelle partneriks tänavavalgustuse ehitus- ja hooldustöödel on elektritööde ettevõte Empower. Tänavavalgustuse rikete ja muude teemakohaste küsimistega palutakse pöörduda ööpäevaringselt rikketelefonile 777 1010 või e-posti aadressil tanavavalgustus@elektrilevi.ee. Lisaks vahendab linnakodanike tähelepanekuid jätkuvalt Tallinna abitelefon 1345.


„Tallinna Kommunaalameti poolt läbiviidud Tallinna tänavavalgustuse haldamise ja hooldustööde hanke võitsid möödunud sügisel ühispakkumuse esitanud Elektrilevi ja Empower, kes tagavad 1. veebruarist 2015 pealinna 55 541 valgustiga tänavavalgustuse süsteemi toimimise,“ selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf .  „Nende kahe firma ühispakkumine osutus parimaks eelkõige seetõttu, et  suures osas on tänavavalgustuse võrk sarnane elektrivõrguga ning  juba täna on Elektrilevil üle 8000 posti, mida kasutatakse nii elektrivõrgu kui ka tänavavalgustuse tarbeks,“ lisas Klandorf. „Lisaks on elektri- ja valgustusvõrgul veel mitmeid sarnaseid tegevusi nagu projektide kooskõlastamine, tehniliste tingimuste väljastamine, kaitsevööndis tehtavate tööde järelevalve, hooldus, remondikavade koostamine jms.“
"Põhjamaades on linnade tänavavalgustus- ja elektrivõrk on tihtipeale sama ettevõtte hallata, siit ka meie initsiatiiv sarnast mudelit kasutada,“ selgitas uuele tegevusalale sisenemist Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend.  Elektrilevi partneriks tänavavalgustuse ehitus- ja hooldustöödel on elektritööde ettevõte Empower. Nende üheks valdkonnaks on välisvalgustuse ehitamine ja hooldus erinevates Eesti linnades, seda ka alltöövõtjana viimased üheksa aastat Tallinnas.
Tiisvendi sõnul on rikete arv Tallinna elektrivõrgus stabiilselt vähenenud ning tormid Tallinna elektrivõrgule märkimisväärset mõju ei avalda. Samas peab olema valmisolek rikete kõrvaldamiseks tagatud sõltumata sündmuste arvust elektrivõrgus. „Tänavavalgustus loob võimaluse juhtimiskeskuse ja rikkemeeskondade ressursi paremaks kasutamiseks. Näiteks saab elektrivõrgu rikete puudumisel rikkemeeskondi täiendavalt valgustustöid tegema suunata," selgitas Tiisvend.  
Tiisvend lisas, et esimene suurem väljakutse oli teenuse osutamise ettevalmistus, mille käigus ehitati välja uue tänavavalgustuse juhtimissüsteemi riist- ja tarkvara. Kolme kuuga toodeti ja paigaldati ligi 630 uue põlvkonna valgustuse kontrollerit-juhtimisseadet, mida juhitakse 3G side kaudu. Samuti seadistati sidesüsteemid ja juurutati uus juhtimistarkvara. Uus juhtimissüsteem võimaldab LED-lampide puhul valgustipõhist juhtimist varasema tänavapõhise juhtimise asemel. Uue tänavavalgustuse juhtimissüsteemi arendas Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus.

NB! Tänavavalgustust puudutavate tegevuste ja projektide kooskõlastamiseks tuleb alates veebruarist saata taotlus e-posti aadressil tallinnavalgustus@elektrilevi.ee. Täpsem info telefonil 71 54 600.

Kaarel Kuusk
Elektrilevi
kommunikatsioonispetsialist
52 85 049