23.10.2020

Tallinna teine abipakett panustab turismisektori toetamisele

Tallinna linnavalitsus on otsustanud anda kesklinnas toitlustus-, kaubandus- ja meelelahutuspindadele 80%-lise üürivabastuse alates septembrist kuni käesoleva aasta lõpuni, riigiabina antavad abimeetmed on nüüd kinnitanud ka Euroopa Komisjon vastava otsusega.

Vastavalt linnavalitsuse määrusele on kehtestud linnavara üüri soodustused Kesklinna ettevõtjatele. Nii alandatakse üüri 80% Kesklinna äriruumi üürnikul, kes kasutab äriruumi toitlustuse, kaubanduse ja meelelahutuse tegevusalal, Viru tn 26 äriruumi üürnikul 30% ja ööklubi üürnikul  100% võrra. Üürnik, kes kasutab Kesklinnas kaubandustegevuseks (käsitöö müük Müürivahe tänaval, terrassid, mündimasinad, mandli- ja pähklikärud, vaatebinoklid) linnarajatist, saab üürisoodustust 100%.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu sõnul tuli linn juba suve lõpus välja uute toetusmeetmete ettepanekutega, et leevendada eriolukorraga kaasnenud negatiivset mõju ettevõtjatele. „Nüüd oleme saanud kesklinna abimeetmele ka riigiabi toetuse, mille aluseks on Euroopa Komisjoni 21. oktoobri otsus,“ märkis Riisalu. „Abimeetmetega kesklinna ettevõtjatele toetame nii riigi majandust kui ka toetame kaude paljude linlaste töökohtade ja elukvaliteedi taseme säilimist. Kõige enam on tänavuses kriisis kannatanud just turismisektor, mis ei jõudnud ka suve jooksul taastuda ja sügis on juba selles valdkonnas hooaja lõpp. Kuna tänavusel turismi tippajal vähenes Tallinnas väliskülaliste arv drastiliselt, siis on ka kesklinna ettevõtjad saanud majanduslikult kõige rohkem kahju. Seega kehtestatakse teises linna abipaketis soodustused kesklinnas tegutsevatele ettevõtjatele, kes kõige rohkem sõltusid suvisest turismihooajast.“ 

Abimeetmete kavandamisel lähtuti konkreetse lepingu tingimustest, lepingutüübist, lepingupartneri tegevusalast ja sellest, millises ulatuses kevadine eriolukord mõjutas lepingupartneri majandustegevust. Linnavara üürisoodustust ei anta juhul, kui üürnikul on 31. oktoobri k.a. seisuga võlg linna ees ja võla ajatamiseks ei ole sõlmitud lepingut ning võlgade ajatamise lepingu tähtaeg ei tohi olla pikem kui 31.12.2020. Soodustust ei anta ka juhul, kui üürnik on linna asutus, äriühing või sihtasutus või linna osalusega sihtasutus, äriühing või mittetulundusühing. Üürisoodustust ei anta ka juhul, kui äriruumi üürilepingu sõlmimise aluseks on Tallinna Linnavolikogu otsus, sõltumata lepingu kasutusotstarbest. Soodustus ei kehti ka juhul, kui ettevõtja töötleb ja turustab põllumajandustooteid ning ta annab soodustuse osaliselt või täielikult edasi esmatootjatele ning soodustus määratakse kindlaks esmatootjatelt ostetud või asjaomaste ettevõtjate poolt turule viidud toodete hinna või koguse alusel.

Ühtlasi ei rakendata meedet neile linnavara üürnikele ja linnarajatise kaubandustegevuseks kasutajatele, kelle põhiline sihtrühm on kohalik elanik – näiteks teatrid, muuseumid ja muud kultuuriasutused.

Soodustusi kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist kuni 31. detsembrini 2020. Antav soodustus on riigiabi, mille aluseks on Euroopa Komisjoni 21. oktoobri otsus.

Uudise rubriigid: